previous arrow
next arrow
Slider

Dzień dobry...

UDANYCH WAKACJI

1.06.2020!

Informuję, że w dniu  29 maja 2020 r. Pan Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć (opiekuńczych w klasach I – III szkoły podstawowej,  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz stacjonarnych konsultacji) w okresie od 1 do 26 czerwca 2020 r., na wniosek dyrektorów publicznych szkół podstawowych.
Informacja dotycząca zawieszenia zajęć została, zgodnie z par. 18 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm. ), przekazana zbiorczo do wiadomości Delegatury Kuratorium Oświaty.

31.05.2020

Od poniedziałku, 1 czerwca, otwartych zostanie 21 (z 37) publicznych przedszkoli i 3 (z 4) oddziały żłobków miejskich.

Już w ubiegłym tygodniu – nie czekając na działania sanepidu – rozpoczęły się finansowane przez miasto przesiewowe badania pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Badania potwierdziły, że kadra otwieranych od poniedziałku placówek jest zdrowa.

Pozostałe placówki (w dzielnicach: Sośnica, Łabędy, Ligota Zabrska, Brzezinka, Ostropa oraz Politechnika/Baildona) będą sukcesywnie otwierane po zakończeniu badań personelu i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji sanepidu.Dyrektorzy placówek będą zawiadamiać rodziców o terminie otwarcia.

Wszystkie miejskie żłobki i przedszkola zostały przygotowane pod względem sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

1 czerwca otwarte zostaną następujące przedszkola:

 • 4 placówki w dzielnicy Śródmieście (PM-21, PM-23, PM-4, PM-40)
 • 2 placówki w dzielnicy Sikornik (PM-29 i PM-41)
 • 1 placówka w dzielnicy Trynek (PM-2)
 • 1 placówka w dzielnicy Wojska Polskiego (PM-5)
 • 2 placówki w dzielnicy Stare Gliwice (w ramach ZSP-13)
 • 1 placówka w dzielnicy Kopernik  (PM-17)
 • 1 placówka w dzielnicy Obrońców Pokoju (PM-28)
 • 1 placówka w dzielnicy Wójtowa Wieś (PM-31)
 • 2 placówki w dzielnicy Zatorze (PM-8, PM-18)
 • 2 placówki w dzielnicy Szobiszowice(PM-36, OP SP-4)
 • 1 placówka w dzielnicy Łabędy (PM-34)
 • 1 w dzielnicy Bojków (OP SP-8),
 • 1 w dzielnicy Żerniki (OP SP-13)
 • Przedszkole Specjalne w ZSO-7

oraz oddziały żłobków miejskich:

 • I Oddział Żłobków Miejskich Gliwice, ul. Berbeckiego 10
 • II Oddział Żłobków Miejskich Gliwice, ul. Mewy 34
 • IV Oddział Żłobków Miejskich Gliwice, ul. Kozielska 71

Jednocześnie, ze względu na dużą liczbę dni wolnych od zajęć w czerwcu (egzamin ósmoklasisty, egzaminy maturalne, egzaminy zawodowe, Boże Ciało) została podjęta decyzja o nieuruchamianiu zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas 1-3 w szkołach podstawowych do końca roku szkolnego zaplanowanego na 26 czerwca.
Klasy 4-8 w szkołach podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe, zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, pozostają zamknięte.

Skip to content