Serdecznie przepraszamy Panią Alicję Podstolec, za nieświadome wykorzystanie na stronie szkoły grafiki będącej jej własnością, bez jej wiedzy i zgody.

ADMINISTRATOR STRONY

 
        
Zioła, krzewy porzeczki, agrestu, słoneczniki i wiele innych roślin znajdziemy w ogrodzie botanicznym powstałym przy Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach. Jest to placówka oświatowa z tradycjami, która z roku na rok rozwija swoją działalność w różnych kierunkach.
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie zgłębiali tajniki tworzenia ogrodu od podstaw. Ten zielony zakątek został zaprojektowany i wykonany z inicjatywy dyrektora szkoły Pana mgr Grzegorza Klyszcza. Projekt został sfinansowany przez Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Gliwicach.  Inicjatywa została wsparta również przez nauczycieli i uczniów szkoły, którzy ofiarowali rośliny do pierwszych nasadzeń. Dzięki wspólnej pracy całej społeczności szkolnej oraz hojności sponsorów powstało miejsce, które będzie spełniało funkcję dydaktyczną, umożliwiało poznanie różnych gatunków roślin oraz zasad ich pielęgnacji. Praca w ogrodzie pozwoli na naukę dbania o rośliny i estetykę otoczenia.  Dzieci przedszkolne także będą mogły prowadzić obserwacje roślin, ptaków i owadów. Dzięki ustawionym ławeczkom można prowadzić lekcje i zajęcia pozalekcyjnena świeżym powietrzu.
Rezultatem pobudzenia ciekawości przyrodniczej i ekologicznej będzie zdolność do dostrzegania przez uczniów piękna świata przyrody i jego zjawisk.
Poznanie różnych gatunków owoców, warzyw i ziół umożliwi efektywne propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego odżywiania.
Zagospodarowanie terenu pozwoliło na poprawę estetyki, umożliwiło integrację społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
W ogrodzie posadzono cząber, melisę miętę, tymianek, szałwię, lawendę, rośliny kwitnące, takie jak: margaretki, żeniszki, aksamitki. Uczniowie wraz z nauczycielami wysiali rośliny pachnące i miododajne, stwarzając dogodne warunki bytowania pszczół, trzmieli i motyli.
W następnych latach uczniowie mają nadzieję na zbiory pysznych owoców: porzeczki, agrestu i winogron.
Do nasadzeń i wysiewów przeznaczono już istniejące miejsca odpowiednie dla wzrostu roślin. Zostały także przygotowane klomby podnoszące dodatkowo walory estetyczne ogrodu.
Ogród przyszkolny już teraz tętni życiem i spełnia swoją rolę.
Uczniowie i nauczyciele nie zamierzają jednak poprzestać na wcześniejszych działaniach. Powstają już kolejne koncepcje na rozwój tego terenu: karmnik dla ptaków, dom dla owadów, nowe nasadzenia bylin i roślin cebulowych.
Stworzenie ogrodu stało się więc formą edukacji ekologicznej, jak również pozwoliło na integrację uczniów. Ogród stał się bowiem nie tylko miejscem przeznaczonym do nauki, ale również do spotkań koleżeńskich, przestrzenią dla relaksu i odpoczynku.

 

Bojkowski Wrzesień 2021/  dzień 1 godz. 4:45

W środę, 1 września 2021 r. na cmentarzu parafialny w Bojkowie przy mogiłach Westerplatczyków, chorążego Edwarda Szewczuka i kaprala Michała Plewaka, upamiętniono 82 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, uczczono pamięć wszystkich walczących w obronie ojczyzny  i zainaugurowano obchody „Bojkowskiego Września”. W porannym alercie wziął udział prezydent Gliwic Adam Neumann, Prezes IPN Katowice Pan Andrzej Sznajder, radny Rady Miasta Gliwice Paweł Wróblewski,  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bojkowie Pan Grzegorz Klyszcz, Honorowego Konsula Kirgistanu Pan Janusz Krzywoszyński, córka

Cichociemnego i członek Fundacji Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej Pani Marta Święcicka oraz rodziny żołnierzy, przedstawiciele środowisk kombatanckich i patriotycznych, wojska w tym: Jednostka Wojskową AGAT,  6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego w Gliwicach, 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg”, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach. Modlitwę w intencji wszystkich zmarłych poprowadził ks. proboszcz Piotr Szczygielski. Uroczystość przygotowała młodzież — uczniowie i absolwenci SP8 w Gliwicach Bojkowie oraz harcerze z Drużyny  ZHP stacjonującej przy parafii M.B. Częstochowskiej w Knurowie.

Po alercie, w trakcie gościnnej wizyty w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Bojkowie Pan Prezydent Adam Neumann osobiście podziękował naszym uczniom oraz absolwentom i  nauczycielom zaangażowanym w przebieg wydarzenia.

Bojkowski Wrzesień 2021/  dzień 1 godz. 8:00

W parafialnym kościele pw. Narodzenia N.M.P w Bojkowie została odprawiona Msza św. w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej z prośbą o pokój na świecie i życie wieczne dla bohaterskich obrońców naszej Ojczyzny oraz ludności cywilnej, która zginęła w następstwie działań wojennych. Była to także Eucharystia inaugurująca nowy rok szkolny i katechetyczny 2021/2022. Na zakończenie Proboszcz ks. Piotr Szczygielski, także uczący w SP8 w Bojkowie, pobłogosławił tornistry i przybory szkolne uczniom klas pierwszych. 

Bojkowski Wrzesień 2021/  dzień 2 godz. 13:00

W piątek, 3 września 2021 r. odbył się wykład w formie online „Obrońcy Westerplatte 1939 – najnowsze wyniki badań” poprowadzony przez Pana Wojciecha Samóla, Kustosza Działu Naukowo-Edukacyjnego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W prezentacji udział wzięli uczniowie klas VII i VIII naszej szkoły.

Bojkowski Wrzesień 2021/  dzień 3 godz. 18:00

W środę 15 września 2021 r. w parafialnym kościele pw. Narodzenia N.M.P w Bojkowie została odprawiona Msza św. w przeddzień 82. rocznicy Golgoty Wschodu – tragedii Polaków spokojnie żyjących do 17 września 1939 roku na wschodnich terenach Rzeczypospolitej Polskiej w intencji żyjących i zmarłych Kresowian i ich potomków.

W tym dniu odbyło się też uroczyste wprowadzenia ks. Piotra Szczygielskiego na urząd Proboszcza w Bojkowie. W wydarzeniu wziął udział dyrektor naszej szkoły Pan Grzegorz Klyszcz, nauczyciele, uczniowie oraz lokalna społeczność i zaproszeni goście. Mowę powitalną wygłosił katecheta Pan Krzysztof Kruszyński. Uczeń klasy II Wojtek Kowalczuk w imieniu wszystkich dzieci wręczył Księdzu Proboszczowi figurkę cystersa, nawiązując do początków istnienia miejscowości Bojków. Ksiądz Piotr Szczygielski od tego roku szkolnego jest nauczycielem w naszej szkole, katechizując uczniów klas III. 

Wszystkich Rodziców/Opiekunów, zapraszamy serdecznie na spotkanie organizujące rok szkolny. Poszczególne klasy spotkają się z wychowawcami w następujących terminach:

 

21 września 2021:

 

         16:30                                                 17:00                                             17:30             

  1b – sala nr 39                               1a – sala nr 40                            2a – sala nr 38

  3b – sala nr 35                              4a – sala nr 47                            3a – sala nr 36

  5a – sala nr 15                               8b – sala nr 4

  7b – sala nr 6

  8a – sala nr 7

 

22 września 2021

16:30

2b – sala nr 41

5b – sala nr 4

7a – sala nr 5

Szanowni Rodzice,

W pierwszych dniach września ZDM, na prośbę Rady Dzielnicy i moją wprowadził na ul. Spacerowej w bezpośrednim otoczeniu szkoły dwie zmiany w oznakowaniu drogowym: na parkingu w sąsiedztwie bramy szkolnej, na długości ok. 10 metrów możliwość postoju do 10 minut – chodzi oto, aby miejsca te nie były zajmowane na dłuższy postój, a służyły do bezpiecznego dostarczenia dzieci do przedszkola lub szkoły.

Druga zmiana dotyczy chodnika wzdłuż naszej sali gimnastycznej – jest on dość wąski, przepisy wprost uniemożliwiają parkowanie na nim (..na chodniku można się zatrzymać kołami jednego boku lub przednią osią pojazdu, którego masa nie przekracza 2,5 t, oraz ustawienie pojazdu jest możliwe w taki sposób, aby pozostawić dla pieszych minimum 1,5 szerokości chodnika..), natomiast jest on regularnie blokowany przez pojazdy. Dla dzieci idących chodnikiem zostaje wąski , kilku dziesięciocentymetrowy pas przy ogrodzeniu..

Dlatego od skrzyżowania ul. Spacerowej z Plonową w kierunku szkoły wprowadzono zakaz zatrzymywania się. Proszę o stosowanie się do wprowadzonych regulacji.

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zgłosiliśmy projekt budowy wyniesionego przejścia dla pieszych obok bramy szkolnej ( projekt nr 147) – zachęcam do oddania głosu na tą inicjatywę, która ma być kolejnym etapem poprawy bezpieczeństwa naszych dzieci.

Łączę wyrazy szacunku,

Grzegorz Klyszcz

Dyrektor SP nr 8 w Gliwicach.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole będą organizowane zajęcia wspomagające dla uczniów w celu opanowania i utrwalania wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Zasady korzystania ze wsparcia oraz zasady realizacji zajęć określają przepisy § 10f-10n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzone z dniem 29.05.2021 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.05.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zajęcia będą organizowane w terminie od 2 września do 22 grudnia 2021 r.
Deklarację uczestnictwa ucznia w zajęciach należy przekazać wychowawcy klasy do dnia 25.06.2021 r. do godziny 10.00.
Zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną przedmioty, które mogą być realizowane w ramach zajęć wspomagających w poszczególnych oddziałach (grupach międzyoddziałowych):
   
5a– j. polski, matematyka, j. angielski, historia       
            5b– j. polski, matematyka, j. angielski, historia                   
7a– j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, geografia, historia,
7b– j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, geografia, historia,
8a– j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, geografia, historia, fizyka, chemia        
8b– j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, geografia, historia, fizyka, chemia

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Z okazji pożegnania obecnego roku szkolnego, uczniowie klasy VIb zorganizowali ognisko przy altanie, obok górki za szkołą. Był czas na zabawę i wspominki, i po prostu na to by pobyć razem. Dziękujemy rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniach i przez chwilkę towarzyszyli w imprezie.

Nie wolno zapomnieć…

Jedną z ostatnich i najważniejszych lekcji w trakcie swojej edukacji, uczniowie klasy 8 odbyli w Muzeum Auschwitz-Birkenau. 18 czerwca 2021 r. młodzież najstarszej klasy naszej szkoły wraz z opiekunami – panią Barbarą Badurą i panem Krzysztofem Kruszyńskim, udali się do byłego niemieckiego obozu zagłady. Zwiedzanie obejmowało obozy Auschwitz I oraz Auschwitz II Birkenau – miejsca, które stały się symbolem zbrodni  przeciwko wielu narodom. W skupieniu oglądano bloki, baraki i  krematoria oraz słuchano o więźniach, dla których każdy dzień był walką o życie. Uczestnicy tej lekcji już na zawsze zapamiętają poświęcenie rotmistrza Witolda Pileckiego oraz heroiczny czyn św. Maksymiliana Marii Kolbe. W chwili ciszy pod ścianą śmierci oddano cześć i pamięć wszystkim ofiarom KL Auschwitz-Birkenau.

W trakcie pobytu w mieście Oświęcim, młodzież odwiedziła także Centrum Dialogu i Modlitwy. Tu na specjalnej prelekcji wygłoszonej przez panią Beatę Sereś dowiedziała się jakie grupy z całego świata odwiedzają to miejsce. Jak młodzież przeżywa wizytę w Muzeum Auschwitz-Birkenau i jakie podejmuje refleksje. Zadaniem  tego miejsce jest skłonienie do budowania wzajemnego szacunku, pojednania i pokoju w świecie.

Mimo wysokiej temperatury i zmęczenia uczniowie wrócili z przekonaniem, że warto było odwiedzić te miejsca i zachować na zawsze w pamięci przesłanie, aby ta tragedia już nigdy się nie powtórzyła.

 

“BIEG ORLĄT LWOWSKICH”

 

Z inicjatywy częstochowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich dnia 16.06.2021 r. doszło w Bojkowie do przeprowadzenia Biegu Orląt. Organizatorem wydarzenia na terenie w SP 8 w Bojkowie był Dyrektor Pan Grzegorz Klyszcz, wychowawczynie Pani Małgorzata Woś i Pani Dagmara Dudek oraz Pan Krzysztof Kruszyński. Współorganizatorem akcji było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Gliwicach, które reprezentowała wiceprezes Pani Maria Kaproń. Trening przed biegiem przeprowadził nauczyciel wf-u  Pani Barbara Badura.

Bieg odbył się na dystansie 1421 metrów i uczestniczyli w nim dzieci 9-letnie, klasa II a i II b. Maiła on na celu upamiętnienie obrony polskiego Lwowa w listopadzie 1918 r. i ochotniczo walczących dzieci i młodzież. Symbolicznie przypominało o tym: 1421 metrów – tyle zginęło dzieci, 9 lat – to wiek najmłodszego obrońcy Janka Kukawskiego. Młodzi uczestnicy „Biegu Orląt” z wielkim przejęcie, ale i sportowym zaangażowaniem przebiegli wyznaczoną na terenie parku trasę. Kibicowali im rodzice, dziadkowie, przedszkolaki oraz uczniowie starszych klas. Przeprowadzone wydarzenie stało się sposobem do przypomnienia historii Kresów a poprzez aktywność fizyczną okazją krzewienia  pożądanych postaw wśród dzieci. W takim biegu można wziąć udział tylko  raz w życiu, ponieważ za rok pobiegną dzieci, które teraz mają 8 lat, czyli klasy pierwsze. 

 

MINI…, ale nie do końca…

Tuż za naszą salą gimnastyczną, powoli powstaje miejsce, które niebawem będzie tętnić życiem. Dzięki zaangażowaniu naszej kadry oraz dofinansowaniu Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach, tworzony jest mini ogród botaniczny, który oby w krótkiej przyszłości, oczaruje nas różnorodnością fauny i flory. Pracy jest jeszcze sporo, jednak zapału nie brakuje, a na oczekiwane efekty będzie trzeba poczekać kilka sezonów. Od czegoś trzeba zacząć;)

Odwiedziły nas alpaki Maniek i Antek, które zrobiły furrorę wśród dzieciaków i sprawiły wielką frajdę wszystkim.

Więcej informacji na stronie grup przedszkolnych…

 

Klasa IV nie tylko ostro przygotowuje się do egzaminu na kartę rowerową ale też pokazuje swoje zdolności techniczne, które pod okiem Pana Jarka doskonalą.

Klasa VIb świetnie się bawiła na klasowym wyjeździe do Parku Rozrywki w Wilkowicach. Moc atrakcji i czas spędzony razem dodał każdemu energii, która pomoże dotrwać do zbliżających się wakacji.

Było naprawdę świetnie!!!

Międzyszkolny Konkurs Komputerowy “BOHATEROWIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH”

8 czerwca rozstrzygnięto Międzyszkolny Konkurs Komputerowy “BOHATEROWIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH” zorganizowany dla uczniów klas V, VI, VII i VIII gliwickich szkół podstawowych przez nauczycieli naszej szkoły.
Prezentujemy laureatów konkursu na broszurę o tematyce “BOHATEROWIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH”:


1 miejsce ex aequo: Filip Ziemba SP 7 w ZSP 11, Michał Dylewski SP 8
2 miejsce ex aequo: Julia Wilma SP 39 w ZSP 4, uczennica 6a SP 39 w ZSP 4
3 miejsce ex aequo: Oliwia Zagórska SP 18 w ZSP 8, Monika Kaiser SP 12 w ZSP 2,
Magdalena Borc SP 8
wyróżnienie: Dominika Włoszczowska SP8

 

GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!

28 maja klasa 2b miała moc atrakcji od samego ranka. Najpierw byliśmy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, gdzie pani prowadząca warsztaty  w ciekawy sposób opowiadała dzieciom o zwierzętach leśnych, a konkretnie ssakach mieszkających w budkach, dziuplach czy też budujących gniazda. Dzieci obejrzały też gniazdo wiewiórki, mogły dotknąć i zobaczyć poroża różnych zwierząt np. jelenia, rozwiązywały liczne zagadki przyrodnicze. Odbyły też się konkurencje sportowe:  dzieci trafiały z pewnej odległości orzechem włoskim do dziupli i naprawdę nieźle im to wychodziło, skakały na odległości skoku różnych zwierząt itp.
Dzieci poznały też tropy zwierząt leśnych oraz uzupełniły swoją wiedzę o to w jaki sposób poznać, że niedawno w danym miejscu było takie, a nie inne zwierzę. Pobawiły się też w poszukiwanie pokarmu wcielając się  w role zwierząt. Następnie dzieci weszły na wieżę widokową, z której mogły obejrzeć panoramę okolicy, zwiedziły  ogród korzystając z jego licznych atrakcji.
Kontynuacją poranka była „Noc w szkole” gdzie dzieci obejrzały miniwykład Magdaleny Jarzębowskiej w ramach Uniwersytetu Dzieci n.t. „W jakim języku mówią zwierzęta?”, udzielały też odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącą oraz wykonywały fajne ćwiczenia ( np. reakcja na sygnał dźwiękowy)
Kolejnym punktem były Pokoje Zagadek. Dzieci miały za zadanie rozszyfrować hasło -cytat Walta Disneya, ale aby to osiągnąć musiały nieźle pogłówkować. Najpierw musiały przejść po mapie według wskazówek (kierunki świata) i odczytać hasło, następnie miały odnaleźć w tekście błędy ortograficzne i je policzyć, a następnie  musiały dokonać obliczeń z zakresu mnożenia i odkryć pewną zasadę aby odgadnąć hasło. Po każdym zadaniu dzieci otrzymywały wskazówki do rozwiązania hasła finałowego. Dzieci dzięki wspólnej pracy osiągnęły sukces odgadując hasło- cytat Walta Disneya „Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić”
Kwintesencją wszystkiego było doświadczenie chemiczne „Wulkan” pod okiem nauczyciela prowadzącego.  Erupcja jednego z wulkanów trwałaby bardzo długo gdyby nie „interwencja z zewnątrz”.
Ogólnie był to bardzo udany dzień i wieczór!!!!

 

 

Nasza szkoła bierze udział w zajęciach przygotowujących do pomocy osobą poszkodowanym w różnych sytuacjach. Zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Woś, a uczniowie doskonalą technikę udzielania I pomocy. Na czas zbliżających się wakacji ta wiedza przyda się wszystkim.

        27 maja 2021 r. w budynku Kurii w Gliwicach ks. Tadeusz Hryhorowicz, moderator Sekcji Szkolno-Katechetycznej Diecezji w Gliwicach, wręczył nagrodę laureatowi XXVI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej Michałowi Dylewskiemu za zajęcie III miejsca. Podziękowania i upominki przekazano także uczestniczkom konkursu – Martynie Werle       i Wiktorii Filarskiej oraz opiekunowi – katechecie Panu Krzysztofowi Kruszyńskiemu. Gratulujemy laureatom i zachęcamy naszych uczniów do wzięcia udziału w kolejnym Konkursie Wiedzy Biblijnej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o uruchomieniu nowej usługi – ustalenie terminu wizyty w Ośrodku.

Mieszkańcu Gliwic!

 • CHCESZ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH?
 • SPRAWA DOTYCZY:
 • 500+
 • ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
 • „BECIKOWEGO”
 • ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 • DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
 • DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
 • DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
 • „CZYSTEGO POWIETRZA” – ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH
 • TWOJA WIZYTA WYMAGA OSOBISTEGO STAWIENNICTWA?
 • MASZ OGRANICZONY CZAS NA ZAŁATWIENIE SPRAWY URZĘDOWEJ?
 • OCZEKIWANIE W KOLEJCE JEST DLA CIEBIE UCIĄŻLIWE?

 

WEJDŹ NA STRONĘ https://opsgliwice.pl/ 
(ZAKŁADKA W GŁÓWNYM MENU „UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ”) LUB ZADZWOŃ NA SPECJALNĄ INFOLINIĘ TUT. OŚRODKA 32 335 97 14, 32 335 97 20 I USTAL TERMIN WIZYTY.

 

Zachęcamy do skorzystania z tej formy przy osobistym załatwianiu swoich spraw w Ośrodku.

Wielki sukces naszej uczennicy Magdaleny Borc. Nasza Madzia w miniony weekend zdobyła I miejsce        w układzie zbiorowym na
V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ GRACJA SPRING CUP 2021,
który odbył się w Ząbkowicach Śląskich. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na artystycznej drodze.
 
A to jeden z występów naszej laureatki:

 

....................................................................................................................

W dniu 6 maja 2021 r. przeprowadzono on-line XXVI  Wojewódzki  Konkursu  Wiedzy  Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych “Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom” (Dz 16, 31). Do konkursu ze znajomości księgi Dziejów Apostolskich z naszej szkoły przystąpiło trzech uczniów z klasy ósmej. Uczennice  Wiktoria Filarska i Martyna Werle zdobyły wysoką liczbę punktów, natomiast na podium stanął Michał Dylewski zajmując III miejsce. Gratulujemy ósmoklasistom udziału w konkursie oraz wyników.

 

Międzyszkolny konkurs komputerowy
dla uczniów klas V, VI, VII i VIII gliwickich szkół podstawowych.


Zapraszamy uczniów klas V, VI, VII i VIII gliwickich szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Komputerowym „BOHATEROWIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 w Gliwicach. Regulamin i karta zgłoszeń udostępnisz klikając obrazek powyżej.

Pozdrawiamy
organizatorki konkursu
Małgorzata Górecka – nauczyciel SP 8 w Gliwicach
Katarzyna Dróbka – nauczyciel SP 8 w Gliwicach

 

100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego uczciliśmy skromnie i godnie. Poszczególne delegacje udały się w miejsca szczególnej pamięci, składając kwiaty i zapalając znicze. Pan Adam Walczak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie, złożył kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Knurowie. Pracownicy Muzeum w Gliwicach oraz organizacje patriotyczne, harcerze i wojsko uczcili min. pamięć pochowanego na cmentarzu w Wójtowej Wsi powstańca śląskiego Jakuba Jachnika, poległego w Schönwaldzie – obecnie Bojków. Z kolei pod pomnikiem-sarkofagiem poświęconemu 71 żołnierzom i oficerom francuskim, którzy zginęli podczas służby w latach 1920-22 na spornym terenie Górnego Śląska, kwiaty złożył i zapalił znicz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie Pan Grzegorz Klyszcz. Radny Miasta Gliwice Pan Paweł Wróblewski, razem z delegacją Rady Dzielnicy Bojków oraz grupą młodzieży, udali się do Katowic na grób przywódcy III Powstania Śląskiego Wojciecha Korfantego. Tu także odmówiono modlitwę i złożono kwiaty. Natomiast 3 maja o godz. 10:30 w kościele parafialnym w Bojkowie została odprawiona msza św. w setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego w intencji Ojczyzny, a także pojednania między sąsiadami i narodami, oraz za zmarłych obrońców polskich granic.

 
Obchody 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego w Bojkowie
W dniach od 3 maja do 12 czerwca 1921 r.- w Schönwaldzie – obecnym Bojkowie, stacjonowały liczne oddziały militarne III Powstania Śląskiego. Wśród nich znajdował się gliwicki baon szturmowy z Żernicy pod dowództwem ppor. F. Konopki oraz 7 pułk gliwickiego batalionu pod dowództwem ppor. E. Kabicza.. Aktywnie działa także powstańcza grupa pościgowa zwana „zabrską kadrą” pod dowództwem M. Puszera. Przez wieś przechodził, udający się w kierunku Kędzierzyna, pułk zabrski dowodzony przez kpt. P. Cymasa. Ze względu na specyficzną strefę powstańczą, w której znajdowała się wioska Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych powierzyła obronę Schönwaldu, dzisiejszego Bojkowa, kilku pułkom Grupy „Wschód”. Z miejscowości do powstania zaciągnęło się również kilku mężczyzn przyznających się do narodowości polskiej. Powstańcy w liczbie około 1000 osób (wśród nich były także kobiety) zamieszkiwali na terenie wioski zajmując budynki szkół, restauracji oraz prywatne gospodarstwa. W jednej z karczm utworzono biuro władz powstańczych. Wojsko powstańcze miało swojego kapelana. W miejscowości stacjonował też powstańczy pociąg pancerny zwany „KABICZ”. Po zakończeniu powstania, na skutek podziału Górnego Śląsk, Schönwald, obecny Bojków, został włączony do Niemiec, stając się miejscowością przygraniczną.  
Z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego w Bojkowie przygotowano następujące upamiętnienia:
 
2-3 maja 2021 r.
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 8 w Bojkowie, członków Rady Dzielnicy Bojków oraz delegację mieszkańców Bojkowa na grobach Powstańców Śląskich w Knurowie, na grobie przywódcy III  Powstania Śląskiego Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz pod pomnikiem Żołnierzy Francuskich w parku Starokozielskim.
 
3 maja 2021 r. godz. 10:30 kościół pw. Narodzenia N.M.P w Gliwicach Bojkowie,
Msza św. w setną rocznice wybuchu III Powstania Śląskiego w intencji Ojczyzny, a także pojednania między sąsiadami i narodami, oraz za zmarłych obrońców polskich granic.
 
Okresowa wystawa
Plenerowa ekspozycja zdjęć w kilku miejscach dzielnicy, upamiętniających obecność Powstańców Śląskich w 1921 r. na terenie Schönwaldu – dzisiejszego Bojkowa. Zdjęcia udostępniło Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

....................................................................................................................

    

        W ostatni piątek siódmo – i ósmoklasiści naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć                 w organizowanej po raz pierwszy w naszej szkole „Nocy Naukowców”. Ze względu na obostrzenia sanitarne spotkania z młodzieżą zrealizowano w formie online.

Honorowymi gośćmi byli pracownicy naukowi Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej: Pani dr inż. Monika Blaszczok, która w niezwykle ciekawy sposób przedstawiła uczniom temat  multitaskingu oraz Pan dr hab. inż. Zbigniew Żmudka, na którego zajęciach uczniowie poznali ciekawą historię i zasadę działania silnika spalinowego.

W dalszej części wieczoru ( i nocy) uczniowie, już w swoich zespołach klasowych z udziałem wychowawców, bawili się podczas gier i zabaw. Mimo późnej pory, wcale  nie mieli ochoty się rozstawać.

Dziękujemy serdecznie Pani Monice oraz Panu Zbyszkowi za udział w naszym projekcie, dziękujemy wychowawcom za zaangażowanie.

P.S. Już w maju kolejna „Noc” dla młodszych klas.

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu ekologiczno-charytatywnego

„Zbieram to w szkole”. – zbieraj –pomagaj –odbieraj nagrody


 Organizatorem Projektu jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusa – Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów

z siedzibą w Warszawie.

Celem edukacyjnym Projektu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony środowiska oraz promowanie postaw dobroczynnych wśród uczniów szkół i przedszkoli. 

Celem charytatywnym jest zbiórka środków na prowadzenie dzieł socjalnych i realizację pomocy rozwojowej przez misjonarzy – księży Sercanów pracujących w Afryce i Azji.

W naszej szkole ogłaszamy zbiórkę:

-Srebrnego  „złomu” – np. zerwane łańcuszki, medaliki, pojedyncze kolczyki, zepsute kolczyki lub pierścionki, bransoletki, niepotrzebna srebrna i złota biżuteria.

-Dobrych monet – polskie grosze (wszystkie nominały), monety kolekcjonerskie, zniszczone pieniądze np. „zgniecione” monety, wyprane i podarte banknoty oraz bilon i banknoty z całego świata, również te wycofane z obiegu (np. niemieckie marki, korony słowackie, lity litewskie…). 

-Zegarków tarczowych– zbieramy tylko zegarki na rękę, nie zbieramy zegarów ściennych i typu „budzik”.

Ze względu na sytuację jaka obecnie jest – zachęcamy do zbiórki wyżej wymienionych rzeczy w domu. Po nazbieraniu większej ilości prosimy o przyniesienie ich do szkoły. Zbiórka potrwa do 10 czerwca br.

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 8

ogłasza wyniki

XX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

Wielkanoc 2021”

Serdecznie gratulujemy laureatom XX edycji konkursu „Wielkanoc 2021” w dwóch kategoriach: kompozycja przestrzenna oraz praca plastyczna w 3 – ech grupach wiekowych (przedszkola, klasy I – III i klasy IV – VIII).

Mimo trudnych czasów pandemii w tym roku konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem i popularnością. Do konkursu przysyłano prace drogą mailową oraz dostarczono bezpośrednio do placówki. Zgłoszono ponad 200 prac dzieci i uczniów wykonanych pod kierunkiem Rodziców oraz ponad 60 nauczycieli z różnych placówek Miasta Gliwice i Knurów.

Wszystkie prace były ciekawe i pomysłowe.

Gratulujemy!!!

INFORMACJE dotyczące XX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc 2021”

W przypadku błędu w nazwisku autora pracy proszę opiekunów o kontakt bądź sms:

509 036 793 do dn.22.04.2021 r.

Organizatorzy zwracają się z prośbą do opiekunów o odbiór nagród w dniu 5.05.2021r. w godz. 8.00 – 12.00 oraz 15.30 – 16.00 .

GRUPA: PRZEDSZKOLA

Kategoria: KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA

I miejsce

Hanna Kolak – ZSP 13

Olaf Damski – ZSP 13

Lilianna Sikora – ZPM 1

Arkadiusz Dworak – ZSP 1

Grupa „Promyczki” – ZPM 1

Grupa „Tygryski”- PM 34

II miejsce

Aleksander Pawlik – MSP 2 Knurów

Nikodem Żaczek – ZSP 3

Michał Pieprzyca – ZSP 3

Grupa 3 – latki – PM 34

III miejsce

Mateusz Kos – ZSP 3

Lena Macioszek – PM 22

Wyróżnienie:

Nadia Liput – PM 38

Urszula Wojtas – ZPM 1

Elżbieta Wojtas – ZPM 1

Leon Masełko – ZSP 3

Aleksandra Pawlicka – PM 22

Milena Curyło – PM 22

Kategoria: PRACA PLASTYCZNA – technika dowolna

I miejsce

Alicja Łątka – ZSP 3

Szymon Woźniczka – PM 22

Lilia Tomczyk – ZSP 2

II miejsce

Zofia Grabowska – ZPM 2

Blanka Brzostek – PM 22

III miejsce

Hanna Woźniczka – PM 25

Lena Czarnynoga – ZSP 9

Wyróżnienie:

Anna Królikiewicz – ZSP 9

GRUPA KLAS I – III

Kategoria: KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA

I miejsce

Oliwia Hassa – ZSO 12

Agata Słomka- ZSO 12

Agata Kropornicka – SP 8

Judyta Mroczkowska – SP 8

Sławomir Olbrot – ZSP 12

Julia Jędrasik – MSP 2 Knurów

Maja Chabinowska – ZSP 3

Aleksander Sulin – SP 21

Noel Melka – SP 21

Oliwer Karpiński – ZSP 3

Lev Astafier – ZSP 3

Marta Maj – ZSP 3

Jan Olechowski – ZSP 3

II miejsce

Kacper Żuber – SP 23

Małgorzata Janas – ZSP 5

Michał Tymoszuk – ZSP 16

Lena Machowska ZSO 5

Lena Włodarczyk – SP 12

Emilia Skałuba – SP 30

Hanna Gromada – ZSP 3

Lilianna Białas – ZSP 6

Anna Bieniek – ZSP 3

III miejsce

Julia Krakowska – SP 12

Milena Foryś – SP 15

Paulina Pomykańska – SP 30

Małgorzata Kranc

Mateusz Kozuschek – SP 3

Eliza Liput – SP 29

Izabela Cieślak

Katarzyna Cibis – ZSP 3

Szymon Kozioł – ZSP 3

Kinga Baranowska – ZSP 3

Alicja Kłósek – SP 39

Michał Węzik – ZSP 6

Oliwier Chopcian – ZSP 4

Hanna Kwaśnicka – SP 8

Zofia Witkowska – ZSP 4

Wyróżnienie:

Emilia Bocheńska – SP 15

Mateusz Kozuschek – SP 3

Tomasz Król – ZSP 4

Hanna Gibki – ZSP 3

Kategoria: PRACA PLASTYCZNA

I miejsce

Alicja Kłósek – SP 39

Natalia Dubełek – SP 39

Zoja Śliwińska – ZSO 12

Wiktoria Langer – ZSO 12

Julia Grudziecka – ZSP 5

Antonina Feldman – ZSO 4

Marlena Ciołek– ZSO 4

Krzysztof Dawidczyk– ZSO 4

Jukia Skiba– ZSO 4

Agnieszka Liszka– ZSO 4

Hanna Kołdras – ZSO 4

Antonina Kita – SP 8

II miejsce

Maja Mazur – ZSP 2

Szymon Czuper – SP 21

Regina Jakubiak – ZSP 6

Alicja Wijata – SP 21

III miejsce

Maria Rutkowska – SP 12

Natalia Bentkowska – SP 8

Zuzanna Sobczyk – SP 21

Kacper Wolny – ZSP 6

Alicja Kiczek – ZSP 4

Vanessa Matwiej – ZSP 5

Wyróżnienie:

Martyna Hosch – SP 12

Magdalena Baron – ZSP 5

Grupa IV – VIII

Kategoria: KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA

I miejsce

Aleksander Janas – ZSP 5

Agnieszka Janas– ZSP 5

Benjamin Kłos – ZSP 5

Remigiusz Pająk– ZSP 5

Katarzyna Jasik – ZSP 13

Klara Kogut – SP 9

Maja Wieczorek – SP 9

Jakub Wieczorek – SP 9

Wojciech Olbrot – ZSP 12

Iga Hebda – SP 9

Łukasz Łoś – ZSP 3

Nikola Głód – SP 8

Hanna Kruszyńska – SP 9

Magda Mamot – SP 3

Luiza Kozioł – SP 3

Dominika Kościarz – SP 9

Wojciech Smatłoch – SP 9

Karolina Winczura – SP 9

Katarzyna Jasik – ZSP 13

II miejsce

Artur Borszcz – ZSP 13

Laura Kozioł – SP 3

Lena Sadowska – ZSO 14

Małgorzata Szmyd – SP 9

III miejsce

Lena Kafel – ZSP 13

Weronika Pięta – SP 5

Aleksandra Zbrojkiewicz – SP 9

Maja Sadowska – ZSO 14

Kategoria: PRACA PLASTYCZNA

I miejsce

Amelia Dubełek – SP 39

Ligia Narloch – ZSP 5

II miejsce

Gabrysia Sułek – SP 5

III miejsce

Karolina Merten -ZSP 3

 

 

Zachęcam uczniów do udziału w konkursie. Wiem, że dzieci posiadają różne pasje często wykraczające poza program i uważam ,że to jest ten moment w, którym watro na ten temat podzielić się z innymi.


Konkurs szkolny na krótki film „Moja aktywność ruchowa podczas pandemii”

Cele konkursu:
– propagowanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
– propagowanie zdrowego stylu życia,
– rozwijanie kreatywności.
Czas trwania konkursu: do końca kwietnia.
Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie krótkiego filmiku, trwającego około 1 minuty z aktywnością ruchową podczas pandemii.
3. Konkurs przeprowadzony jest online.
4. Filmiki przesyłane są drogą mailową na platformę google classroom na adres barbarabadura@sp8gliwice.pl.
5. Uczniowie biorą udział w konkursie dobrowolnie.
6. Każdy uczeń może przesłać jeden filmik.
7. Przesłanie filmu jest jednoznaczne na wyrażenie zgody na, publikację na stronie szkoły oraz na Facebooku szkolnym.
8. Konkurs trwa do końca kwietnia.
Nagrody:

Za najlepsze filmiki przewidziane są nagrody rzeczowe ( oceny i punkty z zachowania) Zachęcam do udziału w konkursie. Warto podzielić się swoimi pasjami

Ważne:

Przy nadesłaniu filmiku proszę o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych w obrębie placówki.

1. Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym ……………………………………………………………………..… (imię i nazwisko ucznia), i wyrażam zgodę na jego udział w Konkursie „Moja aktywność ruchowa podczas pandemii”.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z założeniami i regulaminem konkursu.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawowa nr 8 w Gliwicach. Dane wykorzystywane będą wyłącznie w celu organizacji i właściwego przeprowadzenia konkursu.
4. Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. Dz.U.2019.1781 aktualnie obowiązujący o ochronie danych osobowych, przyjmuję do wiadomości że: – administratorem danych osobowych jest Szkoła – dane przekazane w ramach przeprowadzenia konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celach ewidencyjnych, kontaktowych, publikacji pracy na stronie internetowej , Facebooku.

…………………………….. ……………………………………
Data, miejscowość podpis rodzica/ opiekunaOrganizator konkursu
SP nr 8
Barbara Badura

Wyniki konkursu „MARZANNA 2021”

 

W ogłoszonym Szkolnym  Konkursie MARZANNA 2021 wzięły udział  dzieci z przedszkola oraz z klas 1- 3. Uczniowie mieli za zadanie wykonać Marzannę wielkości od 50 cm do 1 m z materiałów ekologicznych (słomy, papieru, gazety, bibuły).  Do organizatorów napłynęło 17 prac.

1 miejsce – grupa Krasnoludki

1 miejsce – Marta Dudek

1 miejsce – Nina Zaporowska

1 miejsce- Wojciech Dyga

1 miejsce – Antoni Żmuda

1 miejsce – Natalia Brzezina, Aleksandra Pomietlarz, Lena Zelek

2 miejsce –  Malwina Lis

2 miejsce – Natalia Bentkowska, Agata Kropornicka

2 miejsce – Marta Kuś

2 miejsce – Judyta Mroczkowska

2 miejsce – Franciszek Kulczyna

2 miejsce – Marta Żurke

2 miejsce – Julia Jassa, Julia Walentyńska

3 miejsce – Lena Wojtowicz

3 miejsce – Szymon Góral, Dominik Palej, Borys Sarnek

Wyróżnienie – Natalia Przybyła

Wyróżnienie – Szymon Marciniak, Kamil Werle

Finał XI Przeglądu Twórczości Kresowej w Gliwicach Bojkowie
           W czwartek 18.03.2021 r.  w Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie odbyło się uroczyste podsumowanie XI Przeglądu Twórczości Kresowej. Tematem przewodnim tegorocznego Przeglądu było „100 lecie odznaczenia Lwowa Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari”. Ponad 100 lat temu, Lwów – jako pierwsze w II Rzeczpospolitej Polskiej miasto – został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Uroczystego nadania odznaczenia dokonał naczelnik państwa, marszałek Józef Piłsudski.
Tegoroczny przegląd miał bardzo wyjątkowy charakter. Ze względu na pandemię Przegląd Twórczości Kresowej odbył się w innej niż zwykle formie. Placówki przesłały filmiki z występami dzieci do Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach w formie online.
Do udziału w konkursie przystąpiło sześć placówek. Osiemdziesięciu ośmiu wykonawców zaprezentowało wiersze, piosenki i scenki związane z Kresami.
W konkursie wzięły udział:
Przedszkole Miejskie nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach;
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sosnowcu;
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 8 w Gliwicach;
Szkoła Podstawowa nr 39  Gliwicach;
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach;
Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach Bojkowie.
 
O wydarzeniach sprzed stu lat, rozgrywających się w mieści Lwów, można było się dowiedzieć ze słuchowiska przygotowanego przez uczniów najstarszej klasy SP8 w Gliwicach Bojkowie. Profesjonalne jury pod przewodnictwem Pani Danuty Skalskiej – dziennikarki Radia Katowice, prowadzącej Lwowską Falę oceniło prezentacje dzieci.
 
I miejsce – Piosenka „Dobranoc oczka zmruż”
Przedszkole Miejskie nr 4 w  Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach,
  
I miejsce – Wiersz ,,Jurek Bitschan  obrońca Lwowa”- Hanna Bil, Emilia Sałapatek, Wojciech Koralewicz
Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach Bojkowie,
 
I miejsce – Piosenka ,,Stare wileńskie ulice”
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach,
 
I miejsce –Scenka ,,Ni ma jak Lwów”
Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach,
 
II miejsce – Wiersz ,,Orlątko” – Iwa Jędrusiak
Szkoła Podstawowa nr 3 Sosnowiec,

II miejsce –  Piosenka ,,Rapsod o pułkowniku Kula – Lisie” – Alicja Bryndal, Julia Kopacz, Lena Zelek, Jędrzej Bil, Miłosz Kwas, Dominik Palej
Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach Bojkowie,

 
III miejsce – Wiersz ,,Przyśniła się dzieciom Polska” – Amelia Miszczyszyn
Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach Bojkowie,
 
 III miejsce – Piosenka ,,Orlątko”
Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach Bojkowie,
 
Wyróżnienie – Wiersz ,,Sen o marszałku” – Marta Kuś
 Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach Bojkowie,
 
Wyróżnienia: 
Piosenka – ,,Jedzie, jedzie na kasztance”
Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach Bojkowie,
Piosenka – ,,Hej Sokoły” – Daria Murawska
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach.
 
Na uroczystej gali, odbywającej się na komunikatorze internetowym gościła duża liczba młodych wykonawców oraz ich nauczycieli. Obecni byli  także Pana Grzegorz Klyszcz – Dyrektor SP8 Gliwice Bojków oraz Pan Adam Walczaka – Wicedyrektor. Przedstawiciele Towarzystw Miłośników Lwowa i  Kresów południowowschodnich –  oddział z Bytomia reprezentowany przez Panią Danutę Skalską – dziennikarza Radia Katowice prowadzącą audycję Lwowska Fala, oddział Zabrza reprezentowany przez Pana Andrzeja Azyana – dziennikarza gazety Dziennik Zachodni. Obecni byli także Pan  Paweł Wróblewski – Radny Miasta Gliwice i członek Rady Dzielnicy Bojków oraz Pan Szymon Bentkowski, przewodniczący Rady Rodziców SP8 w Gliwicach Bojkowie, a także członek Rady Dzielnicy Bojków.
Patronat nad tym wydarzeniem objął Pan Prezydent Miasta Gliwice Adam Neuman. Wszyscy uczestnicy Przeglądu zostali nagrodzeni, niezależnie od zajętego miejsca Nagrody dla naszych  artystów ufundowali: Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie oraz Rada Dzielnicy Bojków.

Wszystkim uczestnikom konkursu “ZIMA W OCZACH DZIECKA” gratulujemy pomysłowości, kreatywności i zaangażowania. Dziękujemy opiekunom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do udziału w konkursie. Poniżej przedstawiamy listę laureatów (kliknij w obrazek), oraz fotoreportaż.

Jeszcze raz gratulujemy i zapraszamy za rok!
 
          W lutym w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowano w naszej szkole trzy konkursy związane z tematem „Bezpieczny Internet”. Mianowicie SZKOLNY KONKURS NA PROJEKT MULTIMEDIALNY, SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-CYFROWYM, SZKOLNY KONKURS NA HASŁO BĄDŹ RYMOWANKĘ. Prace oceniano dzieląc dzieci na dwie kategorie wiekowe uczniowie klas 1 – 3 oraz uczniowie klas 4 – 8.
26 lutego wyłoniono zwycięzców ww. konkursów. Oto oni.

 

SZKOLNY KONKURS NA PROJEKT MULTIMEDIALNY pt. „BEZPIECZNY INTERNET”
Aby obejrzeć pracę, kliknij link, a następnie zieloną flagę.

 

1 miejsce Michał Dylewski klasa 8a
https://scratch.mit.edu/projects/495630451

 

2 miejsce ex aequo: Tymon Migacz klasa 4b
https://scratch.mit.edu/projects/492973976/
Kryspin Dzwonkowski klasa 6b
https://scratch.mit.edu/projects/495189328/

 

3 miejsce Julia Graicke klasa 6a
https://scratch.mit.edu/projects/496381951/

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-CYFROWYM pt. „BEZPIECZNY INTERNET”
W kategorii klas 4 -8
1 miejsce Oliwia Pluta klasa 6a

2 miejsce Stanisław Dyga klasa 4b

3 miejsce Maja Szulc klasa 6a

W kategorii klas 1 – 3
1 miejsce Judyta Mroczkowska klasa 1b

 

SZKOLNY KONKURS NA HASŁO BĄDŹ RYMOWANKĘ pt. „BEZPIECZNY INTERNET”
W kategorii klas 4 -8
1 miejsce ex aequo:
Julia Graicke klasa 6a
Michał Dylewski klasa 8a
W kategorii klas 1 – 3
1 miejsce Filip Kikiewicz klasa 3a
Oto nagrodzone rymowanki

 

BEZPIECZNY INTERNET
Julia Graicke

 

Koleżanko i kolego,
Powiem Wam dziś coś ważnego.
Każdy z nas tam często bywa,
Uczy się, bawi i w gry grywa,
O czym powiem, Wy już wiecie,
Tak – o naszym Internecie.
Pamiętajcie moi mili,
Abyście bezpiecznie się bawili,
Nie mów jak się nazywasz – choćby prosili,
Ludzie w sieci wydają się mili,
W to, co piszą nie wierz -zaufaj mi,
Po drugiej stronie mogą trafić się ludzie źli.
Pamiętajcie o ochronie komputera,
Często wirus się tam wdziera,
Szybko wasze pliczki kradnie,
Ktoś pomyśli – to nieładnie.
Więc by było w nim bezpiecznie,
Antywirus miej koniecznie.
Pamiętajcie drogie dzieci,
Kiedy czas wesoło leci
Czy to w parku, czy też w domu
Nie bój się powiedzieć komuś
Jeśli będziesz bać się czegoś,
Jeśli będzie tam coś złego
Powiedz mamie, tacie, bratu
Z nimi stawisz czoła światu!

 

www
Michał Dylewski
WWW wrota świata otwiera,
człowiek niemal wszędzie dociera,
prawie wszystkie informacje pozbiera.
Ale ma również czarną stronę
i może uprzykrzyć lub zniszczyć życie ulubione.
Ukraść tożsamość, twarz i nazwisko.
Uwaga! Zrujnować Twoje „wszystko”.
Dlatego pamiętaj o każdej porze,
rozwaga w sieci Ci dopomoże.
Chroń hasła, zdjęcia i dane osobowe,
wszak to Twoje osobiste dobro internetowe.
Wśród wielu ludzi bywają i tacy
co się podszyją pod „przyjaciela”.
Wyciągną dane, zaszantażują
i Twój spokojny sen zatrują.

 

Filip Kikiewicz
Dzisiaj INTERNET jest wszystkim znany,
Przez starszych i młodszych bardzo lubiany.
Jest z nami wszędzie: w pracy i w szkole,
Klikamy „tam” nawet za dnia przy rosole.
Czytamy newsy, słuchamy muzyki,
Robimy przelewy i gramy w patyki.
Wrzucamy zdjęcia z domu, z wakacji,
Tablica jest pełna naszych relacji.
Znajomych setka lub nawet tysiące,
Od naszych rozmów przyciski gorące.
Lecz haker za rogiem wciąż na nas czyha,
I lewe faktury do skrzynek upycha.
Są też i tacy, co wiek swój fałszują
I z młodzieżą na randki już się szykują

Uczniowie naszych najmłodszych klas wzięli udział w akcji “WIRUSOOCHRONA”, jej zadaniem było kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i walka z wirusami. Zajęcia we wszystkich klasach I – III, były przeprowadzone podobnie, z wykorzystaniem przysłanych przez Sanepid materiałów edukacyjnych. Wychowawczynie przypomniały zasady bezpieczeństwa panujące w szkole w związku z pandemią. Uczniowie w klasach obejrzeli film pt. „Bajka o wirusie” i zapoznali się z plakatem „Szkoła czystych rąk”.

Przebieg lekcji:

 1. Obejrzenie bajki pt.  Bajka o wirusie- bajko- rymowanka jako wstęp
 2. Wyjaśnienie tematu i celu lekcji
 3. Pogadanka nt. wirusów jako zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem koronawirusów i wirusów grypy, nt. sposobów zapobiegania zarażenia tymi wirusami poprzez przestrzegania zasad: maseczka, dezynfekcja, dystans, dbałość o higienę, właściwe odżywianie i ruch, ubiór właściwy do temperatury i pogody, sposoby zachowania podczas kaszlu i kichania.
 4. Obejrzenie prezentacji nt. grypy,
 5. Zapoznanie z treściami zawartymi na plakatach i broszurach- zabrane do domu tychże,
 6. Wykonanie eksperymentu: Czego boją się bakterie i wirusy- z użyciem wody, pieprzu mielonego, mydła w płynie i talerzyka
 7. Pokaz i praktyczne ćwiczenia: prawidłowe mycie rąk: czas, właściwa technika
 8. Zapoznanie z treścią piosenki Znikaj wirusie
 9. Zabawa ruchowa do piosenki Znikaj wirusie z użyciem „Wirusa”- balonu- odrzucanie jak najdalej od siebie.
 10. Śpiewanie ostatniej zwrotki piosenki z wskazywaniem „Wirusa” i ostatecznym jego pokonaniem z użyciem szczepionki i leku- poprzez przekłucie balonu „Wirusa” szpilką. Z zaznaczeniem, że szczepionka zapobiega zarażeniu a leki leczą.
 11. Rozwiązanie krzyżówki z hasłem HIGIENA i korowanie wirusów- pobudzanie wyobraźni dzieci.
 12. Zadanie domowe – przekazanie informacji  na temat zagadnień omawianych na lekcji i broszur rodzicom        20210225_101219 (2).avi- eksperyment                                                                                          

#lekcjaHIGIENY #wirusochrona

Już w naszej szkole, kliknij po szczegóły.

Uwaga, uwaga!!!

Zapraszamy wszystkie dzieciaki na górkę zjazdową znajdującą się za naszą szkołą. Na zimowe zabawy zapraszamy codziennie między 8.00 a 16.00, oczywiście pod opieką osoby dorosłej, (w dni nauki szkolnej w godzinach 9.30 – 10.30 korzystają dzieci przedszkolne). W weekendy również można skorzystać z górki, a nad bezpieczeństwem czuwa Rada Rodziców naszej szkoły, za co im serdecznie dziękujemy. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa oraz o zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.

 Życzymy udanego i bezpiecznego pobytu.

Dyrekcja SP nr 8

Nasi uczniowie jak co roku przygotowali z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia piękne kartki i stroiki dla podopiecznych Schroniska Brata Alberta.Wszystkim zaangażowanym uczniom i opiekunom serdecznie dziękujemy.

Zbliża się czas Kolędowania Misyjnego. Pragniemy i w tym roku przyczynić się do wielkiej sprawy jaką jest misja. Wiele osób martwi się, że Kolędnicy Misyjni z naszej szkoły, z powodu pandemii, nie mogą tradycyjnie chodzić od domu do domu i głosić, że narodził się Pan Jezus.  Skoro nie można w ten tradycyjny sposób, to szukajmy innych, medialnych rozwiązań. W Kolędowaniu Misyjnym, w dobie pandemii, trzeba znaleźć swoje miejsce.

Proponujemy zatem zobaczyć w sieci:

      

Osoby, które chcą wesprzeć projekt Kolędnicy Misyjni 2020 mogą dokonać wpłaty ofiary na:

 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9,

01-015 Warszawa,

Konto bankowe: PKO BP SA I/0 Warszawa

72 1020 1013 0000 0102 0002 7169

 

W tym roku wspieramy Dzieci Masajskie. Wspieramy także dzieła związane z dziećmi z którymi pracują misjonarze w Tanzanii, Brazylii, Peru, Kazachstanie, Ukrainie.

10 grudnia w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski „Boże narodzenie wierszem pisane” w wersji online.  Do udziału w konkursie zgłosiło się 30 uczniów. Uczestnicy odświętnie ubrani prezentowali przed  kamerkami wybrane przez siebie wiersze o tematyce bożonarodzeniowej. Wszyscy pięknie wystąpili. Jury oceniało recytację w trzech kategoriach wiekowych:

 

W kategorii klas 1

1 miejsce  –  Adam Markowicz

2 miejsce – Natalia Przybyła, Kamil Grabania

3 miejsce – Jakub Pilny

W kategorii klas 2 i 3

1 miejsce  – Amelia Miszczyszyn

2 miejsce – Hanna Bil, Julia Walentyńska

3 miejsce – Milena Kowalczuk

W kategorii klas 4 i 7

1 miejsce  – Stanisław Dyga

2 miejsce – Michalina Żmuda

3 miejsce –  Emilia Ludwik

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy szanownemu Jury oraz Radzie Rodziców – fundatorowi  nagród.

 

   

W przedświątecznym czasie mamy okazję wesprzeć Schronisko Świętego Brata Alberta, które znajduje się w Bojkowie. W rozmowie z jego pracownikiem dowiedzieliśmy się, że schronisko jest przepełnione i najbardziej potrzebują:
– produktów spożywczych z długim terminem: kasza, ryż, makaron, konserwy, kawa, herbata, cukier, sól, słodycze, sosy w słoikach, itp.,
– środki czystości
– środki higieniczne – maszynki i pianki do golenia, mydła,
– ibuprofen, paracetamol, bandaże, plastry do cięcia
– koce, ręczniki, pościel.
Ubrań panowie mają wystarczająco dużo. Zachęcamy do niesienia pomocy, Bojkowianie nieraz pokazali już solidarność Potrzebne rzeczy można zawozić bezpośrednio do schroniska o każdej porze dnia (także popołudniu czy wieczorem). Adres: ul. Św. Brata Alberta 63 🏠
Już teraz dziękujemy w imieniu pracowników i mieszkańców schroniska.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Bojkowie włącza się do akcji – zapraszamy do udziału wszystkich chcących wesprzeć schronisko działające w naszej dzielnicy. Wspomniane wyżej rzeczy można dostarczyć do budynku szkoły do czwartku, 17 grudnia. Pomóżmy potrzebującym pomocy.

W tym roku szkolnym nasza szkoła, po raz kolejny,

wzięła udział w akcji „KALENDARZ   W  KAŻDEJ  KLASIE”

 na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.

 Kwota 270 złotych została wpłacona na konto hospicjum.

Dziękujemy wszystkim oddziałom przedszkolnym i szkolnym za wsparcie akcji.

Kalendarze ozdobią klasy w naszej szkole.

Koordynator akcji: Adrianna Fabisiak wraz z Samorządem Uczniowskim.

Nasza szkoła wzbogaciła się w nowe i funkcjonalne wyposażenie gabinetu pedagoga i zajęć logopedycznych. Nowoczesne umeblowanie i stanowiska terapeutyczne z pewnością uatrakcyjnią prowadzone zajęcia, bo warunki w jakich się odbywają są istotnym elementem procesu terapeutycznego. Jak tylko będzie to możliwe zapraszamy nasza szkolną rodzinę do odwiedzin gabinetu.

 

To nie koniec nowości! Już w najbliższym czasie zostanie oddany do użytku, co prawda niewielki, ale funkcjonalny i niezbędny w nasze szkole, “pokoik terapeutyczny”. Miejsce to zapewni prowadzenie zajęć, między innymi rewalidacyjnych i innych, które realizowane są w naszej szkole. Na chwilę obecną wygląda to tak….   

…niebawem zapraszamy do zobaczenia efektu końcowego:).

 

KOSMICZNE PODRÓŻE

To tytuł konkursu plastycznego ogłoszonego przez Centrum Handlowe Auchan Mikołów, w którym uczniowie naszej szkoły wzięli udział. Należało przesłać prace, które zostaną wystawione w galerii handlowej. Najlepsze prace mogą zdobyć dla szkół świetne nagrody.

PRACE NASZYCH UCZNIÓW

WIĘCEJ TUTAJ

W OKRESIE NAUKI ZDALNEJ

TELEFONICZNE KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM ODBYWAJĄ SIĘ WE WTORKI MIĘDZY GODZINĄ 13:30 – 15:30

TEL: 32 232 93 24, wew. 28

 

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Cieszę się, że tak wielu uczniów i nauczycieli uczciło w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości.

W tegorocznej akcji wzięło udział 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

W załączeniu przekazujemy pamiątkowy dyplom.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

dyplomszkoladohymnu2020

Pomóżmy chorym w gliwickim szpitalu” – zaproszenie do akcji

Szanowni Państwo,
Wszyscy jesteśmy świadomi powagi sytuacji w związku z pandemią Personel medyczny od miesięcy pracuje na granicy ludzkiej wytrzymałości. Chorzy leżą po dwa, trzy tygodnie z gorączką, dusznościami, w tej samej bieliźnie, piżamie bez ręcznika. Często nie mają podstawowych przyborów toaletowych i środków czystości. Ich bliscy przebywają na kwarantannie i nikt nie może ich odwiedzać. Gliwicka Inicjatywa Obywatelska ogłosiła zbiórkę tego, co chorym w gliwickim szpitalu potrzebne jest na co dzień.

Nasza Szkoła Podstawowa wraz z oddziała mi przedszkolnymi przyłącza się do szczytnej Akcji „Pomóżmy chorym w gliwickim szpitalu”.

W wejściu do budynku SP8 przy ul. Spacerowej 6 wystawione będą pojemniki, do których w dniach:
wtorek 17.11 – w godzinach 8.00 -16.00
środa 18.11 – w godzinach 8.00 – 16.00
czwartek, 19.11 – w godzinach 8.00 – 16.00

będzie można wkładać:
– chusteczki nawilżone,
– mydło w płynie,
– szampon,
– oliwkę dla dzieci,
– gąbki,
– ręczniki papierowe,
– papier toaletowy,
– piankę do golenia,
– dezodorant damski/męski,
– wodę niegazowana małą,
– podkoszulki, piżamy (mogą być używane, czyste; także dużych rozmiarów).

Z góry dziękujemy za przyłączenie się do akcji i przypominamy, że w godzinach od 8.00 do 16.00 uczniowie mogą przemieszczać się tylko pod opieką osoby dorosłej.

Szanowni Państwo,
Decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach ( tzw. Sanepid) od dnia 15.10.2020 uczniowie klas 7a, 7b, 8a naszej szkoły rozpoczynają realizację nauki w trybie zdalnym.
PSSE nie określiło jeszcze terminu zakończenia tej formy pracy, prawdopodobnie jednak będzie ona trwała ok. 10 dni.
Pozostałe klasy oraz przedszkole działają bez zmian.
Nasi nauczyciele będą kontaktować się z uczniami wymienionych klas za pomocą platformy GoogleClassroom, z obsługi której Państwa dzieci zostały przeszkolone. Zajęcia rozpoczną się już od dnia dzisiejszego, choć nie koniecznie od razu w formie lekcji on-line. Nauka zdalna dotyczyć będzie wszystkich uczniów klas 7a,7b i 8a, również tych, którzy 12.10.2020 nie byli obecni w szkole.
Mam ogromną nadzieję, że wszyscy uczniowie oraz ich najbliżsi, a także nauczyciele, bez komplikacji zdrowotnych przejdą przez okres kwarantanny i szybko wrócą na lekcje do szkoły.
 
Pozdrawiam i życzę zdrowia,
Grzegorz Klyszcz
Dyrektor SP nr 8 w Gliwicach
MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI
Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach zwraca się do wszystkich o wsparcie naszej akcji i dostarczenie na teren szkoły w dniach 28.09. – 05.10. zbędnych, zepsutych elektrośmieci typu: pralki, lodówki, zamrażarki, piece gazowe, elektryczne, odkurzacze, telewizory, radia komputery, sprzęty elektroniczne, elektronarzędzia, itp.
Istnieje możliwość odbioru sprzętu wielogabarytowego (lodówki, pralki) bezpośrednio z państwa domów. Prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową nr 8 do dnia 01.10.w godz. 7.00 – 15.00
Telefon (32) 232 93 24 lub 536 092 782 Dziękujemy za wsparcie.

 

Nasza Szkoła wzbogaciła się o urządzenia niszczące wirusy i inne szkodliwości wirujące w powietrzu. Ozonatoro-jonizator pomaga oczyszczać powietrze w szkolnych i przedszkolnych pomieszczeniach by nasi uczniowie bezpiecznie mogli z nich korzystać. Po każdorazowym oczyszczaniu pomieszczenia są wietrzone i w sterylnym stanie oczekują na użytkowników.

Szkoła dokłada wszelkich starań aby mogące wystąpić zagrożenia zminimalizować i jak najdłużej cieszyć się pobytem uczniów w jej murach.

 

 

wyprawka

 
 
Zapraszamy na zebranie , dnia 16 września, na godzinę 17:00 rodziców następujących klas:
 
2a – sala nr 25 (wchodzimy wejściem dolnym i kierujemy się na sama górę)
2b – sala nr 1 (wchodzimy wejściem dolnym do suteren)
3a – sala nr 31 (wchodzimy wejściem głównym i kierujemy się na sama górę)
4a – sala nr 26 (wchodzimy wejściem dolnym i kierujemy się na sama górę)
6b – sala nr 6 (wchodzimy wejściem głównym i udajemy się na dół)
8a – sala nr 3 (wchodzimy wejściem dolnym do suteren)
 
dnia 17 września, na godzinę 17:00 rodziców klas:

 

1a – sala nr 3 (wchodzimy wejściem dolnym do suteren)
1b – sala nr 26 (wchodzimy wejściem dolnym i kierujemy się na sama górę)
4b – sala nr 6 (wchodzimy wejściem głównym i udajemy się na dół)
6a – sala nr 31 (wchodzimy wejściem głównym i kierujemy się na sama górę)
7a – sala nr 25 (wchodzimy wejściem dolnym i kierujemy się na sama górę)
7b – sala nr 1 (wchodzimy wejściem dolnym do suteren)

 

Prosimy pamiętać o maseczkach i dezynfekcji rą

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie,

W dniu 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny!

Nie będzie to jednak powrót do szkoły taki, jaki znamy z poprzednich lat – zagrożenie zarażeniem wirusem Covid-19 jest ciągle aktualne. Dlatego będziemy prosić Was wszystkich o przestrzeganie procedur przebywania w szkole, opracowanych na podstawie wytycznych Sanepidu oraz obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Szczegółowe zapisy umieścimy na stronie szkoły jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Na razie przedstawiam poniżej plan na 1 września – a więc rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Klasy I – o godz. 9.00 na boisku szkolnym ( w razie niepogody sala gimnastyczna).

Uczniowie zostaną uroczyście pasowani , wtedy także możliwe będzie wręczenie dzieciom „rogów obfitości”, a więc popularnych „tyt”. Proszę, aby dzieciom towarzyszyły maksymalnie DWIE osoby dorosłe.

Klasy II – III – spotkanie z wychowawcami na placu przed wejściem do szkoły w wyznaczonych miejscach ( w razie niepogody sale lekcyjne).

Klasy IV-VIII – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Bardzo proszę o stosowanie się do zaleceń związanych z Covid-19, m. in. zachowywanie dystansu społecznego, nie wchodzenia do budynku szkoły wraz z dziećmi, ograniczenia liczby osób „towarzyszących” dziecku tego dnia.

W razie pytań zachęcam do kontaktu z wychowawcami klas poprzez dziennik elektroniczny, a w przypadku klas pierwszych – wychowawcy skontaktują się z Państwem w sprawie spotkania organizacyjnego jeszcze przed planowanym rozpoczęciem.

Wierzę, że spokojnie i bezpiecznie rozpoczniemy naukę w naszej szkole.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Grzegorz Klyszcz

Dyrektor SP nr 8 w GliwicachAkcja informacyjno-edukacyjna
ph. “Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”

W województwie śląskim ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna ph. „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa             i higieny”, zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Akcja ma na celu przypomnienie społeczeństwu, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS- CoV-2. Na potrzeby przedsięwzięcia została opracowana ulotka informacyjna, która oprócz informacji, ma budzić do refleksji na temat wyceny zdrowia własnego i innych. Wręczony „mandat zaufania” ma przypominać o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej, zachowaniu odległości od innych osób min. 1,5 m oraz prawidłowej higienie rąk.  Akcja będzie realizowana na terenie całego województwa śląskiego przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

image description

 

 

Dla absolwentów naszej szkoły – kliknij obrazek.

WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

Od 31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 sekretariat szkoły wydaje zaświadczenia

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

W kolejnych dniach odbiór zaświadczeń będzie możliwy w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Aktualności

                 DZIĘKUJEMY

Szanowni Rodzice

W dniach 22 oraz 23 czerwca, nasi uczniowie poproszeni

będą o oddanie podręczników z poszczególnych przedmiotów.

Harmonogram z godzinami w jakich odbędzie się akcja

przesłany zostanie przez wychowawców poszczególnych klas

drogą elektroniczną, poprzez dziennik “vulcan”.

Dnia tego będzie również możliwość opróżnienia szafek

i zdania kluczy wychowawcy.

Podręczniki w klasach V – VIII, prosimy ułożyć według

następującej kolejności:

kl. V – język polski, język angielski, historia, matematyka,

geografia, biologia, muzyka, plastyka, technika, informatyka

kl. VI – język angielski, informatyka, plastyka, historia,

geografia, biologia, technika, język polski, matematyka

cz. 1 i cz. 2, muzyka

kl. VII – język polski, język angielski, język niemiecki, historia,

matematyka, chemia, informatyka, muzyka, plastyka,

geografia, biologia, fizyka

kl. VIII – język polski, język angielski, język niemiecki, historia,

matematyka, chemia, informatyka, geografia, biologia,

fizyka, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa

Podobnie zostanie przesłana informacja odnośnie

zakończenia roku szkolnego,

wraz z godzinami i miejscem spotkania.

Zapraszamy w piątek, 26 czerwca.

 

Dyrektor

Grzegorz Klyszcz

……………………………………………

Spotkaliśmy dzisiaj kurczaka
Co po baziach skakał.
Za nim kurka podążała
I pisanki malowała.
Wtem baranek się ukazał
I życzenia złożyć kazał:
Szczęścia i radości moc
Na tą Świętą Wielkanoc!

Nasi uczniowie w ramach zajęć domowych przygotowali dekoracje świąteczne – Kalwarię, pisanki, kraszanki, Grób Pański, drzewka, kurczaczki i zajączki. Choć te świętaZmartwychwstania Pańskiego są inne niż do tej pory, to efekt dziecięcej pracy daje radość i przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na wszystko na końcu drogi zawsze znajduje się światło. Wraz z ozdobami uczniowie przekazują życzenia – Zdrowych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych pokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych.


Palma Wielkanocna

 Palma wielkanocna to nieodłączny atrybut Niedzieli Palmowej. W przedświątecznym rozgardiaszu, w ramach zdalnego nauczania prowadzonego w domu, grupa zaangażowanych dzieci z SP8 oraz ich rodziców wygospodarowała chwilę, żeby przygotować tradycyjną ozdobę. W czasie prac uczniowie mogli wyjaśnić sobie skąd się wzięła tradycja przyozdabiania gałązek. Samodzielne przygotowanie palmy wielkanocnej przyniosło im także  ogromną frajdę. Takie manualne zajęcia rozwijające kreatywność stały się w dobie nauczania domowego znakomitą okazją do wspólnego spędzenia czasu z bliskimi oraz rozmów na temat wiary zwyczajów ludowych oraz tradycji.
 

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

Materiały edukacyjne do nauki zdalnej – rekomendacje MEN

Przypominamy również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Więcej informacji na stronie internetowej MENhttps://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna


Drodzy uczniowie,
 
przypominam, że zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej
w czasie trwania kwarantanny uczniowie powinni pozostawać w domach i nie kontaktować się z sobą bezpośrednio. Proszę więc unikać spacerów oraz wizyt na boisku szkolnym.
Uważajcie na siebie!
 
Grzegorz Klyszcz,

Dyrektor SP 8 w Gliwicach


Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Nauczyciele naszej szkoły umożliwią kontynuowanie nauki w dostępnej obecnie formie tj. przez internet. Zakres tej pomocy i jej forma uzależniona jest od przedmiotu i nauczyciela. Proszę odwiedzić nasz dziennik elektroniczny, za pomocą którego pedagodzy będą kontaktować się z Państwa pociechami. Prosimy jednocześnie o udostępnienie im Państwa kont.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Dyrektor SP 8

mgr Grzegorz Klyszcz


Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.

 

Dnia 6.03.2020r. W hali sportowej „Łabądź” odbyły się Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Nasi uczniowie spisali się rewelacyjnie.

Zarówno drużyna dziewcząt jaki chłopców zajęła II miejsce.

Naszą szkołę reprezentowali: Emilia Grabania, Natalia Góral, Aleksandra Łakomski, Łakomski Patryk, Piotr Bosek oraz Michał Midzierski.

Gratulujemy.


Akademia Jazzu
Dziś 9.04.2020r. podczas muzycznego spotkania w ramach “Akademii Jazzu” gościliśmy Pan Jerzego Główczwskiego,  wykładowcę na Akademii Muzycznej w Katowicach. Pan Jerzy opowiadał o instrumentach saksofonowych i prezentował ich dźwięki w jazzowych utworach muzycznych.XIX Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

 

WIELKANOC 2020

Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 8

serdecznie zaprasza

do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie prac w technice:

– kompozycja przestrzenna

– dowolna praca plastyczna

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

– przedszkola

– klasy I – III SP

– klasy IV – VIII SP

2. Prace należy składać do 3 kwietnia 2020 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Spacerowa 6

44 – 141 Gliwice

3. Prace opisane czytelnie (komputerowo lub drukowanymi literami) powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wykonawcy oraz klasę
 • nazwę placówki, adres, telefon
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

4. Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość
 • estetyka i wkład pracy
 • wrażenie ogólne
 • 5. Prace zostaną wyeksponowane w szkole, a udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

6. Wyniki konkursu zostaną przedstawione dnia 10.04.2018 r. na stronie internetowej szkoły www.sp8gliwice.pl w zakładce konkursy.

7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy


Andrutowy zawrót głowy…

Klasa pani Oli posiada wiele talentów. Dziś zaprezentowali jeden z nich, kulinarny, a dokładniej cukierniczy. Uczniowie trzeciej klasy przygotowywali andruty, a proces produkcyjny tak świetnie im poszedł, że efekt i ilość zrobionych wafelków pozwolił na obdzielenie nimi całej szkoły. Oby więcej tak pysznych zajęć z tak świetnymi wynikami pracy.Z pytaniami dotyczącymi Ewangelii św. Jana zmagało się 60 uczniów z archidiecezji częstochowskiej, katowickiej, diecezji sosnowieckiej, bielsko-żywieckiej i gliwickiej w finale 25. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, który odbył się 27 lutego w Częstochowie. Naszą szkołę reprezentował Michał Dylewski z kl. VII, który zdobył 8 miejsce na 60 uczestników oraz 2 miejsce wśród uczniów z diecezji gliwickiej. Gratulujemy.


 

27 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie klas V – VIII zaprezentowali scenki rodzajowe przestrzegające przed zagrożeniami czyhającymi w Internecie i wskazujące sposób rozwiązania zaistniałych problemów. Zwycięzców wyłoniono drogą głosowania. Głos oddali wszyscy uczniowie i nauczyciele. Pierwsze miejsce zdobyła klasa VII, drugą lokatę uzyskała klasa VIII, a trzecią klasa VI a.

Rozdano również nagrody za udział w konkursie na animację w programie Pivot Animator pt. „Bezpiecznie korzystam z Internetu” oraz za uczestnictwo w konkursie na hasło lub rymowankę pod hasłem „Bezpieczny Internet”, a także za udział w konkursie plastyczny „Jesteśmy bezpieczni w sieci”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikomWszystkim, którzy włączyli się w akcję kiermaszu wypieków. Tym, którzy piekli, pakowali,  sprzedawali te pyszności oraz nie pozwolili by kapało nam na głowę, serdeczne podziękowania. Możemy ogłosić pełen sukces, gdyż sprzedały się wszystkie ze stu paczek wypieków. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy za rok.

    

Informujemy,iż dochód ze sprzedaży wypieków wyniósł 1482 złote, które zostaną przeznaczone na imprezy organizowane przez nasze oddziały przedszkolne.

pozdrawiamy

Dyrektorzy


 Akademia Jazzu

W czwartek 20 lutego podczas cylklicznych spotkań muzycznych dla naszych uczniów wystąpił  Pan Piotr Steczek.  Multiinstrumentslista zagrał utwory inspirowane podróżami do Aftyki Azjii,  Persji, Armeni, Bałkan, Japonii, czy Wielkiej Brytanii.

 


20 lutego uczniowie naszej szkoły zaprosili swoje Babcie i Dziadków do bojkowskiej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury na przedstawienie z okazji Święta Babci i Dziadka. Wyremontowany budynek z przepiękną salą widowiskową, ogromną sceną i profesjonalnym nagłośnieniem otworzył się specjalnie dla nas na miesiąc przed oficjalnym otwarciem, za co serdecznie dziękujemy dyrektorowi MDK Sebastianowi Michałuszkowi.  Przez ponad godzinę nasi mali artyści dostarczyli widzom mnóstwo radości i wzruszeń. Po występie na gości czekały prezenty przygotowane przez uczniów oraz słodki poczęstunek, o który zadbali rodzice.  Gratuluję wychowawcom klas 1-3, Panią Dagmarze Dudek, Małgorzacie Woś, Joannie Bajda, Oli Madera i Bożenie  Mucha świetnego występu ich uczniów!

Grzegorz Klyszcz,

dyrektor SP8

 


 

Cała nasza szkoła raczyło się pysznymi pączusiami, które ufundowała dla nas Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy za słodki prezent.X Międzyszkolny Turniej o Puchar Dyrektora SP 8 w Ringo,

zakończył się dla naszej drużyny zwycięstwem i I miejscem. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

Nasza szkoła gościła uczniów z następujących placówek: SP 11, SP 16, SP 20 oraz SP 21.

Rozgrywki były bardzo emocjonujące i do końca nie wiadomo było kto zostanie zwycięzcą.

Puchar przez ostatnie dwa lata krążył po innych szkołach by w końcu powrócić do nas.

I miejsce SP nr 8. Szkołę reprezentowali: Emilia Grabania, Aleksandra Łakomska, Antonii Kołtowski, Michał Midzierski, Patryk Łakomski, Marta Bunar, Dominika Kostelecka, Maksymilian Druzgała oraz Filip Kania, Drugie miejsce zajęła SP nr 16, a trzecie SP nr 21.


 Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie międzyszkolnym “Frazeologiczne gotowanie”,

Odbyło się tez kolejne spotkanie z cyklu “Bakcyl”

Oj, dzieje się w naszej szkole wiele…

 


 

Nasi uczniowie wiedzą jak dobrze spędzić czas i poczuć choć trochę zimy. Wraz z p. Basią wybrali się na lodowisko i jak widać świetnie się bawili.


 

Nasz szkoła przeżyła prawdziwe oblężenie przebierańców. Barwne stroje, wymalowane buzie, to wszystko towarzyszyło naszej imprezie karnawałowej, która odbyła się 17 lutego na sali gimnastycznej. Zabawa była wyśmienita a dzieciaki bawiły się świetnie. Szkoda, że tylko raz w roku taki bal…


Rajd PTTK „Choinka” w Kozłowie

8.02.2020 w sobotę, uczniowie klasy 5 uczestniczyli w rajdzie, organizowanym przez PTTK Gliwice. Celem rajdu było poznawanie własnego regionu i kultywowanie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zwiedzaliśmy stary drewniany kościółek Św. Mikołaja i wysłuchaliśmy ciekawą historię o rycerzu Kozłowskim, znaleźliśmy w lesie pomnik zamordowanych w czasie II Wojny Światowej jeńców wojennych. Uczniowie spacerowali po lesie, szukając oznak zimy. Trudno jednak było je znaleźć, bo na drzewach zaobserwowaliśmy pierwsze pączki listków i kwitnące leszczyny. Uczniowie naszej szkoły świetnie poradzili sobie z testem o tematyce świątecznej i rozpoznali większość gatunków drzew na podstawie obrazków. Otrzymaliśmy wysoką ilość punktów i dyplom za II miejsce.
Gratulacje dla uczniów klasy piątej.
Wszyscy świetnie się bawili. Właśnie o to chodziło, aby w miłym towarzystwie, wesoło i na świeżym powietrzu spędzić wolny czas w sobotę.

Opiekun Małgorzata Kwaśnicka

  


OD 25 LISTOPADA 2019 roku

DO 02 stycznia 2020 roku trwała w naszej szkole

Ogólnopolska Akcja „Góra Grosza”.

Dzięki Waszej hojności zebraliśmy kwotę

247 złotych i 21 groszy.

Celem na który zbierane były te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących


Samorząd Uczniowski


BAL KARNAWAŁOWY

 

Nie mogło być nudno na szkolnym balu przebierańców skoro prowadziła go sama Maryla wraz z Beatą… Prócz tego przybili wspaniali przebierańcy, którzy przy rytmach skocznej muzyki bawili się wyśmienicie.

Dziękujemy Samorządowi Szkolnemu oraz wszystkim nauczycielom, którzy uświetnili bal swoja obecnością, by goście czuli się bezpiecznie.


Kolumbijskie rytmy w naszej szkole…

Edilson Sanchez przybył do naszej szkoły z instrumentami- gitarą basową i bębenkiem z dalekiej Kolumbii. Nietrudno się domyślić, że muzyka z kraju Jego dzieciństwa jest mu bardzo bliska, a jej tanecznymi rytmami  zaraził naszych uczniów.


STREFA CISZY OFICJALNIE OTWARTA

Wczoraj po raz pierwszy można było spędzić przerwę w miejscu wolnym od gwary szkolnej przerwy. Drugie piętro szkoły zamieniło się w miejsce do odpoczynku i relaksu. Odmalowany hol, wygodna kanapa i odrobina ciszy, to wszystko czeka na naszych uczniów po czwartej i piątej lekcji.


 

W 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau warto wspomnieć o mieszkańcach Bojkowa, którzy byli więzieni w tym miejscu. Rodzina Kropornickich — małżeństwo Olga i Władysław oraz Ich córka Halina — nauczycielka w SP8 w Bojkowie. Obecnie cała trójka spoczywa na parafialnym cmentarzu. Ich groby nawiedziła młodzież naszej szkoły składając zapalony znicz.


PIĄTEK

W piątek, na początek były rozrywki umysłowe i kalambury. Potem był czas na przypomnienie sobie zasad udzielania pierwszej pomocy na podstawie filmu edukacyjnego dla dzieci. W tym dniu też wyjeżdżaliśmy  (w ramach nagrody) do kina „AMOK” w Gliwicach na film „Rodzina Adamsów”. Po drodze oglądaliśmy kolejne ciekawe miejsca w Centrum naszego miasta. W drodze powrotnej natomiast przeszliśmy spacerkiem po dzielnicy Bojków, w której to mieści się nasza Szkoła. Po przyjściu do szkoły czekał na nas ciepły posiłek, a potem podsumowanie półkolonii. Dzieci miały także możliwość zapoznania się
z wersją roboczą prezentacji nt. naszego wspólnego przedsięwzięcia jakim było zimowisko.

Serdeczne podziękowania dla Pani Ewy oraz Pani Basi za opiekę i trud włożony w przygotowanie i poprowadzenie zimowiska.

CZWARTEK

     Nasze dzieciaki udały się dziś na warsztaty plastyczne do Willi Caro. Tam odbyła się prelekcja dotycząca starej sztuki jubilerskiej. Dzieci dowiedziały się jak i z czego wyrabiano kiedyś błyskotki i biżuterię. Nie odbyło się też bez części warsztatowej, gdzie można było samemu wykonać ozdobę i poczuć się jak prawdziwy jubiler. 

ŚRODA

      Dziś dzień pełen atrakcji. Z samego rana wyjazd na warsztaty artystyczne do Gliwickiego Centrum Odlewnictwa Artystycznego, gdzie dzieciaki mogły wykazać się plastycznymi umiejętnościami. Potem spacer, dla zdrowia i dla przypomnienia sobie jak Bojków wygląda z innej perspektywy niż tylko szyba samochodowa. Na miejscu przepyszny gorący posiłek, po którym odbył się konkurs piosenki. Znów nasi uczestnicy mogli wykazać się jednym ze swoich  talentów. Jutro kolejny dzień pełen niespodzianek więc zapraszamy do śledzenia naszego zimowiskowego dzienniczka.

WTOREK

Dziś uczestnicy półkolonii wybrali się na seans do kina Amok w Gliwicach. Bajka jaka została zaproponowana musiała się podobać bowiem dzieciaki wróciły w doskonałych nastrojach.

Dzieci przelały na papier sceny, które utkwiły im najbardziej w głowie, a każdy kto ma ochotę może ów prace zobaczyć na zorganizowanej wystawce prac.

 

PONIEDZIAŁEK

Pierwszy dzień półkolonii za nami. Dziś na pierwszym miejscu było bezpieczeństwo, o którym opowiedzieli nasi gliwiccy policjanci. Nie brakowało również atrakcji, jak choćby oględzin policyjnego radiowozu. Dziś trochę stacjonarnie, a od jutra ruszamy w teren…


 

Napisano o nas w Gościu Niedzielnym


 
Oferta obowiązuje od 11 do 26 stycznia 2020 roku, w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego.
Aby móc za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną.
Oferta dotyczy uczniów szkół podstawowych, licealnych, techników i szkół branżowych.
Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy posiadać dokument potwierdzający wiek.
Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok.
Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie; jedynym wyjątkiem będzie linia do Zakopanego.


Kolędnicy Misyjni 2019

Dnia 6 stycznia odbyło się podsumowanie szlachetnej akcji

“Kolędnicy Misyjni”

– Do akcji Kolędników Misyjnych przystąpiło 32 dzieci ze Szkoły Podstawowej, oraz 6 absolwentów – razem 38 uczestników

– Stworzono 6 grup kolędniczych.

– Odwiedzono ponad 70 domów, kolędując dla rodziny i osób samotnych

– W sprawnym przebiegu akcji pomogło 11 dorosłych opiekunów

– Zebrano 3100 zł na pomoc dzieciom w Amazonii – Trud kolędników nagrodzono dużą ilością słodyczy i owoców – ponad 6 koszy

– To już jedenasty rok zaangażowania dzieci w świąteczną akcję Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci.

Za wsparcie akcji Kolędnicy Misyjni 2019 składają podziękowania Parafii Bojków, Szkole Podstawowej nr 8, Radzie Dzielnicy Bojków, redakcji Posłańca Bojkowa.

Wyrazy wdzięcznością kierują do opiekunów, którzy przygotowali grupy kolędnicze wyruszali z nimi w teren.

W sposób szczególny dziękują rodzinom i osobom samotnym, którzy zaprosili dzieci i młodzież do swoich domów. Za serdeczne przyjęcie, wspólny śpiew kolęd, obdarowanie słodyczami oraz złożoną ofiarę składają – Bóg zapłać.


Ujecie wody pitnej w szkole…

Nasza placówka zaopatrzyła szkolny korytarz     w ujęcie wody pitnej, dostępne dla każdego spragnionego ucznia. Poidełko znajduje się na piętrze szkoły, tuż obok gabinetu pedagoga. Każdy może podejść i bez obaw ugasić pragnienie, czystą i poddaną filtracji wodą.


 

Na przełomie listopada i grudnia można było obejrzeć w naszej szkole wystawę, na której zaprezentowano efekty jednego z projektów literacko – plastycznych, zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Prace wykonali nasi uczniowie na lekcjach plastyki pod kierunkiem pani Małgorzaty Stodulskiej. Inspiracją była książka Michaela Birda “Gwiaździsta noc Vincenta i inne opowieści. Historia sztuki dla dzieci”. 

   

 koordynator

mgr Ewa Szczepańska


Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie zorganizowano zbiórkę żywności dla Polaków mieszkających na Kresach. To z inicjatywy Stowarzyszenia Odra Niemen już po raz czwarty na terenie dzielnicy przystąpiono do akcji „Rodacy Bohaterom”. We wsparcie świątecznej pomocy dla Polaków mieszkających na wschodzie zaangażowani byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie, dzieci z przedszkola, nauczyciele, Rada Rodziców, Rada Dzielnicy Bojków, Parafia Narodzenia N.M.P w Bojkowie, mieszkańcy dzielnicy oraz regionu.  Zebrano łącznie 65 paczek dla rodaków, którzy z powodu historycznej zawieruchy pozostali za naszą wschodnią granicą i do dziś pielęgnują polską kulturę, żyjąc często w trudnych warunkach materialnych. Do wielu paczek dołączono również kartki świąteczne  z życzeniami, wykonane przez młodzież szkolną. Tak pozytywne zaangażowanie się w tegoroczną akcję jest wyrazem solidarności z potrzebującymi Polakami, jak również wyrazem pamięci o Kresach. Za wszelkie wsparcie inicjatywy organizatorzy składają wyrazy wdzięczności.


Pięknie zdobione kartki z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia zostały wykonane przez zdolnych i aktywnych uczniów naszej szkoły. Ta inicjatywa organizowana jest co roku przez grupę zaangażowanych nauczycieli, a jej celem jest w symboliczny sposób pokazanie solidarności między szkolną społecznością a ludźmi samotnymi i bezdomnymi.  Dnia 19 grudnia Pan Dyrektor Grzegorz Klyszcz wraz z Panem Krzysztofem Kruszyńskim odwiedzili Schronisko św. Brata Alberta, mieszczące się na terenie dzielnicy Bojkowa, gdzie spotykając się z podopiecznymi przekazał życzenia oraz wręczył każdemu kartki świąteczne od dzieci. W imieniu mieszkańców schroniska życzenia odwzajemnił oraz podziękował za ważny gest solidarności Pan Jan Sznajder – prezes Towarzystwa św. Brata Alberta oddział Gliwice.


Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia odbyła się w szkole uroczysta Wigilia 2019. Swoje spotkanie opłatkowe połączone z poczęstunkiem oraz śpiewanymi kolędami mieli nauczyciele i pracownicy szkoły jak również wszystkie klasy szkolne i oddziały przedszkolne.

 


Dzień magiczny, dzień wesoły. Taki był to dzień wczorajszego konkursu świątecznej recytacji, który przygotowany został przez p. Asie i p. Krzysia, wspaniałych nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie przygotowali się solidnie, a odzew na zaproszenie do konkursu był ogromny. Wszystkich uczestników dopingowała licznie zebrana widownia, która oklaskami wspierała uczestników.

 

  

Nasza młodzież w przerwach, zaprezentowała swoje talenty, dziękujemy im bardzo za zaangażowanie. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję naszych  świątecznych zmagań recytatorskich.


     Tegoroczny kiermasz świąteczny okazał się wielkim sukcesem, do

którego przyczynili się nasi uczniowie, przedszkolaki oraz szanowni rodzice.


Przepiękne ozdoby, smaczne pierniczki, przetwory i wiele innych cudów można było zakupić na stoisku, którym dowodzili członkowie Rady Rodziców wraz z ochotnikami.


 

     Wszystkim, którzy włączyli się w akcje kiermaszową serdecznie dziękujemy i życzymy

zdrowych przepełnionych radością, miłością i szczęściem świąt Bożego Narodzenia.


Przedszkolaki i uczniowie

Szkoły Podstawowej Nr 8

w Gliwicach

wzięli udział w akcji

Daj misiaka dla dzieciaka”

Zebraliśmy kwotę 280 zł.

Za zebraną kwotę zakupiliśmy

dzieciom, które są pod opieką

Centrum Onkologii zabawki,

kredki, kolorowanki,grzechotki,

gryzaki, gry planszowe, puzzle,

klocki.

Dziękujemy za wsparcie akcji !!!!

Samorząd Uczniowski


Uczniowie klasy piątej, Madzia i Wiktor, wzięli udział w konkursie literackim ŚWIĄTECZNA RADOŚĆ, zorganizowany przez SP 36 w Gliwicach. Do zmagań konkursowych przystąpiło piętnaście drużyn z różnych szkół. Łatwo nie było ale nasi reprezentanci stanęli na wysokości zadania i dając z siebie wszystko, świetnie poradzili sobie z konkurencjami.

  


Dla Madzi i Wiktora wielkie gratulacje, jesteśmy z Was dumni!Międzyszkolny Konkurs Komputerowy “CIEKAWE MIEJSCA GLIWIC

 

11 grudnia w naszej szkole odbyło się wręczenie nagród w Międzyszkolnym Konkursie Komputerowy “CIEKAWE MIEJSCA GLIWIC” zorganizowanym dla uczniów klas V, VI, VII i VIII gliwickich szkół podstawowych.

Prezentujemy laureatów konkursu na broszurę o tematyce CIEKAWE MIEJSCA GLIWIC” i ich prace:

1 miejsce ex aequo: Agata Krupińska SP 16 w ZSP 1, Michał Midzierski SP 8

2 miejsce ex aequo: Miłosz Swierczek SP 16 w ZSP 1, Michał Dylewski SP 8 

3 miejsce: Piotr Ciechanowski SP 10 w ZSP 7

 


W dniach od 24 listopada do 28 listopada br. został zorganizowny wyjazd klas szóstych i siódmej na Euroweek do jednej z górskich miejscowości na Ziemi Kłodzkiej Długopola Zdrój. Zajęcia były prowadzone przez wolonariuszy między innymi z Azerbejdżanu Kolumbi, Indii, Meksyku, Kosowa i Wietnamu.

Zajęcia odbywały się w języku polskim i w języku angielskim.

Uczniowie pracowali w grupach, poznawali kultury świata.

Zajęcia trwały od 9.30 do 20.00 z przerwami na posiłki i półgodzinnymi spacerami w pięknych plenerach uzdrowiskowej miejscowości.X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KRESOWEJ – 21.11.2019 r.

Dnia 20 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie odbył się X Przegląd Twórczości Kresowej. Do udziału w konkursie zgłosiło się osiemnastu wykonawców – grupy i osoby indywidualne przybyłe z różnych części naszego regionu. Młodzi artyści prezentowali się w trzech grupach wiekowych: młodszej, średniej i starszej ukazując bogactwo kultury kresowej poprzez piosenkę, wiersz czy taniec. W kategorii młodszej laureatami zostali: 1 miejsce – Natalia Skrzypiec z SP 45 Bytom piosenka -,,Mój kresowy dom”, 2 miejsce – Grupa wokalna 18 osób SP 14 w Gliwicach , piosenka i taniec – „Walc wileński”, 3 miejsce – Franek Kulczyna z SP 8 w Gliwicach Bojkowie wiersz – „Lwów”, wyróżnienie – grupa 6 latki z SP 8 w Gliwicach Bojkowie, taniec „Hej sokoły”. Zwycięzcami w kategorii średniej zostali: 1 miejsce – Trio rodzinne (Małgosia, Tomek, Ola – Hańscy) piosenka – ,,Pociąg do Lwowa”, 1 miejsce – Paulina Pielichowska z SP36 w Gliwicach ,,Tylko we Lwowie”, 2 miejsce – Jakub Kubicki ZSP11 w Gliwicach , piosenka ,,Orlątko”, 3 miejsce Stanisław Dyga ( klasa 3) SP8 w Gliwicach Bojkowie wiersz – ,,Matka Boska z Kresów”. Laureatami starszej kategorii zostali: 1 miejsce – Danuta Ungier z MDK nr 2 w Bytomiu, piosenka „Chlib Kulikowski”, 2 miejsce – Daniel Nowak z MDK nr2 w Bytomiu „Msze niedokończone”, 3 miejsce – Grupa wokalno-teatralna 9 osób z SP8 w Gliwicach Bojkowie, kabarecik – „Taki batiar”. Wszystkich wykonawców oceniało profesjonalne jury w skład którego weszli – Przewodnicząca : Pani Danuta Skalska – dziennikarka Polskiego Radia Katowice, autorka audycji „Lwowska Fala”, Prezes bytomskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i organizator Światowych Zjazdów Kresowian na Jasnej Górze, Pani Maria Konar – przewodnicząca oświatowej Solidarności w Gliwicach, Pan Janusz Krzywoszyński – Konsul Kirgistanu, Pan Zygmunt Partyka – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Gliwicach, Pan Andrzej Azyan – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Zabrzu, Pan Wiesław Machnik – lokalny artysta satyryk. Poziom występujących w tegorocznym przeglądzie dzieci i młodzieży był bardzo wysoki. Niezależnie od zdobytego miejsca każdy z młodych artystów występujących na Bojkowskiej scenie został uhonorowany gromkimi brawami oraz upominkiem. Tegoroczny przegląd miał bardzo wyjątkowy i uroczysty charakter, gdyż obchodzono jubileusz dziesięciolecia kultywowania w takiej formie tradycji kresowej. Dlatego poza odświętną dekoracją nie brakowało wyjątkowych gości. Na sali obecni byli przedstawiciele władz miasta, placówek edukacyjnych i kulturalnych, przedstawiciele związków zawodowych reprezentanci środowisk kresowych z Gliwic, Zabrza oraz Bytomia, członkowie koła emerytów, rodzice, dziadkowie oraz mieszkańcy Bojkowa i regionu. Mowy okolicznościowe między występami wygłosili: Pełniący Obowiązki Prezydenta Miasta Gliwice Pan Janusz Moszyński, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie Pan Grzegorz Klyszcz, Radny Rady Miasta Pan Paweł Wróblewski, Przedstawicielka Stowarzyszenia Artystycznego Faun-Art z Gliwic Pani Jolanta Rawecka. Swoje występy mieli także profesjonalni artyści. Kresowy bard Pan Wiesław Machnik recytował wiersze z pamięci. Natomiast Pan Adam Żurawski i Pan Andrzej Jaworski z Zespołu „Tyligentne Batiary” przygotowali mały koncert piosenki kresowej i śląskiej, zachęcając wszystkich do wspólnego śpiewu. Z okazji jubileuszu 10-lecia przeglądu Twórczości Kresowej Pan Zygmunt Partyka oraz Pani Maria Kaproń w imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Gliwicach uhonorowali organizatorów przeglądu Laurem Kresowym i złożyli na ich ręce kwiaty. Pani Danuta Skalska, dziennikarka Radia Katowice, w typowy dla siebie sposób wprowadziła zebranych w klimat audycji „Lwowska Fala” i z wielką satysfakcją wyraziła szacunek dla młodych uczestników przeglądu ich opiekunów i wszystkich przygotowujących uroczystość kresową w Bojkowie. Jak na jubileusz okrągłej rocznicy przystało musiał być tort, który na tę okazję przygotowała Cukiernia Czech z Gierałtowic. Był też poczęstunek – ciasto z kruszonką oraz ogórki, chleb i smalec domowej roboty. Cały przegląd poprowadziły uczennice kl. VII Martyna Werle, Oliwia Kosowska i Wiktoria Filarska. Imprezie towarzyszyła wystawa prac „Kresy w malarstwie” udostępniona przez Stowarzyszenie Artystyczne Faun-Art z Gliwic. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów. Na sali obecna była Telewizja Gliwice oraz dziennikarze z Polskiego Radia Katowice i Radia EM Katowice oraz gazety „Dziennik Zachodni”. Organizatorami wydarzenia byli dyrektorzy szkoły, nauczyciele i uczniowie klas starszych. Wydarzenie wsparli partnerzy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Gliwicach, Polskie Radio Katowice, Rada Dzielnicy Bojków, Rada Rodziców SP 8, Stowarzyszenie Artystyczne Faun-Art z Gliwic oraz osoby prywatne. To już dekada odkąd w dzielnicy Bojkowa każdego roku późną jesienią, gromadzą się Kresowianie, ich potomkowie oraz sympatycy i przyjaciele. Przegląd Twórczości Kresowej wpisał się w szereg wyjątkowych imprez lokalnej szkoły, stał się ważnym wydarzeniem kulturalnym dla dzielnicy Bojkowa, miasta Gliwice oraz regionu. Poprzez taką inicjatywę łączącą młodych i starszych, urodzonych tu na Śląsku i tam za Bugiem pamięć o dziedzictwie kresowian ma szansę przetrwać i iść w kolejne pokolenia.


Skopiowanie poniższego linku pozwoli przejść do pełnej dokumentacji fotograficznej.

https://www.facebook.com/pg/Westerplatczycy-z-Bojkowa-339646852868849/photos/?tab=album&album_id=1452487478251442&__xts__%5B0%5D=68.ARCLDHTmkpGGMq9W-Vsrpk-ML4d-Ul2Cg9uCJ-xD9wV1Fdy8LMvUcWVqdnhkNRiwrRUznEXdICg61Y5_reZ2gIdO-LjnZi3BxU5fcSVQ12nkFcbc1OhzBn_oRsMK3nO0QKlvgHNejgk007HbghCQzTF_-psu_HfrQ4Yu4IJNZSXJ1VLCMx4ftaA3PYouKR1pZpf2rKJsH7wmaw0NBp8oAnRlA7rbtal6C6JV5eLfdSSkle5PR6h 1ml0eCPCCQUP4oJ5kfGvxbEqKq58BwQzw33qd2DxJGq6WObO5Mceozi79ss5_09HTXxZroLc3OjpmCkBNwezwGdaO6dpYa8e-xx5KIPF51aXotxSAp8Xq2dPw6cxnxZNG6kiXEuoqS83fbymzj4RBvby3b_adJGG78gm0RxjcIq-lGfns3BueKW4C-8D9yc3tcYr35TwA39DhDH06qQ2hnULiQGDASjqs&__tn__=-UC-R


Odwiedził i nas…

  Dzięki zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego, św. Mikołaj odwiedziła wszystkich uczniów naszej szkoły. Za śpiew i wierszyki, poczęstował dzieci pysznymi pierniczkami.


Emocje, emocje, emocje…

   

      Wspaniały doping, rewelacyjna gra i frekwencja, która przerosła nasze oczekiwania. To była wspaniała sportowa impreza, która mamy nadzieje, na stałe wejdzie do kanonu imprez szkolnych. Panowie grający w poszczególnych drużynach dawali z siebie wszystko o czym może świadczyć dogrywka, która wskazała zwycięzcę. Świetną grę prezentowali również uczniowie starszych klas.


      Wygrani byli wszyscy, puchar Dyrektora SP 8 wręczony a w głowach już planowana jest przyszłoroczna impreza mikołajkowa na którą serdecznie zapraszamy.Dobiegła końca akcja głośnego czytania z Gangiem

Słodziaków. Nasze młodsze klasy

z zaciekawieniem śledziły a raczej słuchały,

kolejnych , fascynujących przygód ich ulubionych

bohaterów. Akcja opierająca się na odczytywaniu

historyjek przez dorosłych miała

na celu, nie tylko przekonać dzieci do sięgania po

literaturę ale również stworzenie warunków do

pobudzania wyobraźni, samodzielnego myślenia

oraz ćwiczenia pamięci i koncentracji.

Dziękujemy pani Bożenie Musze za koordynowanie

działań związanych z akcją i wszystkim, którzy

się w nią włączyli.

   


Rada Rodziców SP 8 w Bojkowie

Zaprasza na
Świąteczny kiermasz rękodzieła
Na stoisku do nabycia będą prace wykonane przez dzieci z naszego przedszkola i szkoły oraz ich bliskich.
Przygotowaliśmy dla Państwa m.in. pyszne i pachnące pierniczki a także piękne stroiki i dekoracje świąteczne.
Cała zebrana kwota zostanie przekazana na potrzeby uczniów.
Gdzie: przed Kościołem parafialnym w Bojkowie
Kiedy: Sobota 14.12.2019
Niedziela 15.12.2019
Przed, w trakcie i po każdej Mszy św.
OTWÓRZ TU Zapraszamy!


Serdecznie dziękujemy wszystkim

osobom, które poświęciły swój czas

i odpowiedziały na zaproszenie

do uczestnictwa w spotkaniu

dotyczącym podsumowania

Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa.

koordynator

mgr Ewa Szczepańska


Dzień postaci z bajek….

Dziś nasze dzieciaki przebrały się za postaci znane doskonale z książek. Ten dzień to kolejna odsłona realizowanego w naszej szkole Narodowego Programu Czytelniczego.


Dyrektorzy szkoły zapraszają rodziców i młodzież

SP nr 8 w Gliwicach

na I Mikołajkowy Turniej Siatkówki

o Puchar Dyrektora Szkoły.

Startujemy 05.12.2019 od godz. 17.00 na sali

sportowej SP 8 przy ul. Spacerowej 6


Ogólnopolska Akcja „Góra Grosza”.

 

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Akcja trwa od 25 listopada 2019 do 2 stycznia 2020 r..


 

To był prawdziwy Andrzejkowy Bal.

Nasi uczniowie nie tylko wspaniale się bawili,

na szkolnej dyskotece andrzejkowej, ale

włożyli też wiele pracy i wysiłku w stroje, w których

wystąpili.


A oto zwycięzcy konkursu na najlepszy strój, który

miał odnosić się do postaci z książki.

Wszyscy świetnie się bawili a za pomysłowość

otrzymali słodki drobiazg. Moi Drodzy

Rozpoczynamy zbiórkę zużytych baterii. Każdą ich ilość można przynieść i przekazać na akcję mającą na celu, nie tylko ochronę środowiska, ale też pomóc wziąć udział w wiosennym ekorajdzie.


Dziś rano uczniowie mieli kolejnaokazję na spotkani z muzyką, w ramach programu „Małej Akademii Jazzu i Muzyki Świata. Tym razem tematem przewodnim była muzyka flamenco. Pan Michał Czachowski z wirtuozerią zaprezentował szereg utworów muzycznych granych na wielu, często rzadko spotykanych instrumentach.

                  


 

Nasze kochane Przedszkolaczki również uczciły zbliżające się święto i uroczyście odśpiewały hymn o godzinie 11.11. Mali Patrioci dumnie prezentowali naszą flagę i pięknie wykonali mazurek Dąbrowskiego. dziękujemy naszym nauczycielką za przygotowanie maluchów do tej podniosłej chwili

   


W dniu 22 października br. odbyła się w naszej szkole wystawa książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wiele tytułów zostało wybranych przez rodziców i uczniów naszej szkoły w zeszłym roku szkolnym.

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza do wypożyczania nowych książek!

 


 DLA TYCH CO ODESZLI…

                                   

     Klasa V odbyła wspaniałą sentymentalną podróż połączoną z obchodami Wszystkich Świętych. Dzięki pouczającemu wykładowi p. Krzysztofa, uczniowie mogli nie tylko zapalić znicze na grobach zasłużonych dla naszej społeczności, ale też poznać korzenie obecnych Bojkowian  ich waleczną postawę i niezłomność, jaką na różnych polach życia wykazali.

   

Oby pamięć o nich była ciągle żywa…


Odbyło się u nas spotkanie profilaktyczne dotyczące

profilaktyki uzależnień.

Spotkanie prowadzone było przez specjalistów z Poradni PP

w Gliwicach.

W spotkaniu wzięli udział ósmoklasiści.

  


     24 października odbyło się w naszej szkole, spotkanie

historyczne z pracownikiem Muzeum w Gliwicach,

jednocześnie autorka książki pod tytułem Schönwald wieś z

przeszłości“, panią Bożeną Kubit. Pani Kubit przybliżyła dzieje

tutejszej miejscowości oraz historie książki, o której powstaniu

opowiedziała uczniom.

      

      Serdecznie dziękujemy za szalenie ciekawy wykład licząc na dalszą współpracę.


Dziś odbyła się akcja grabienia liści, w której ochoczo wzięli udział uczniowie klasy piątej. Akcja miała na celu zintegrować grupę i pokazać, że czasem warto zrobić coś bezinteresownie. Humory dopisywały to też robota paliła się pod grabiami naszych wolontariuszy. Zobaczcie sami….

           

Jesteśmy dymni z naszych uczniów.


     W naszej szkole nikt nie próżnuje a nauka odbywa się w ciekawy sposób. Dzieci często, by jej doświadczyć, wychodzą z ławek. Daję to zdumiewające efekty i na długo pozostaje w głowach uczniów. Tak też się stało ostatnio w klasie IIa, gdzie podczas wizyty pani Danuty uczniowie poznali trochę  ciekawostek chemicznego świata….

   


Akcja porządkowa.

W minioną sobotę, korzystając z pięknej pogody grupa rodziców naszych podopiecznych zakończyła pracę w szkolnym ogrodzie. W ciągu kilku godzin  zebrano i wywieziono kilka przyczep skoszonych traw i badyli. Zabezpieczono również dach drewnianej wiaty. Górka za szkołą jest gotowa na zimę! Bardzo dziękujemy za pomoc!

Różnicę widać gołym okiem…


 

W tym roku szkolnym nasza szkoła, po raz kolejny,

wzięła udział w akcji „KALENDARZ W KAŻDEJ KLASIE”

na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.

Kwota 225 złotych została wpłacona na konto hospicjum.

Dziękujemy wszystkim oddziałom przedszkolnym i szkolnym za wsparcie akcji.

Kalendarze ozdobią klasy w naszej szkole.

Koordynator akcji: Adrianna Fabisiak wraz z Samorządem Uczniowskim.


 

XVIII EKO Rajd Kolarski Gliwice 2019

Pod patronatem Zygmunta Frankiewicza- Prezydenta Miasta Gliwice

 „Młodzież dla ekologii” 

 

Dnia 9.10.2019 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Rajdzie kolarskim. Trasa rajdu obejmowała przejazd ścieżkami rowerowymi sprzed szkoły na Kąpielisko leśne w Gliwicach.

Na miejscu odbyły się konkursy indywidualne takie jak: wyścig terenowy, żółwia jazda, próba kolarska oraz stójka.

Nasi uczniowie spisali się na medal.

I miejsce w stójce zajął Krzysztof Kopczyński uczeń z kl. VIII,

II miejsce zajął Mateusz Burda w wyścigu kolarskim uczeń z kl. VIII.

Wśród wyróżnionych zostali również:

Adam Kula z kl. VIII, który zajął IV miejsce w wyścigu kolarskim , V miejsce w próbie kolarskiej oraz Antonii Kołtowski, który zajął V miejsce w wyścigu kolarskim.

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody.

Na miejscu zlotu uczniowie mogli spożyć ciepły posiłek, była również herbata i pączek.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni i dumni ze swojego udziału.

Opiekun

mgr Barbara Badura

 


 

W dniach od 16 września do 30 września br . w naszej szkole została przeprowadzona

zbiórka dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w Gliwicach –Sośnicy.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji.

Koordynatorzy akcji: A. Fabisiak i G. Rybak wraz z Samorządem Uczniowskim


 

Wizyta Strażaków

Nasze przedszkolaki i uczniowie klas I-III mieli dziś okazję spotkać się z Państwem Agnieszką i Krzysztofem Świątek, strażakami z OSP Bojków. Nasi goście przypomnieli o zasadach, jakie powinny obowiązywać w sytuacji zagrożenia pożarem. Ciekawa prelekcja uzupełniona prezentacją wywołała spore zainteresowanie – jak się okazało, nasze przedszkolaki i uczniowie już wiedzieli, co może być zagrożeniem i jak się w takiej sytuacji zachować. Wizyta Strażaków.

 


 

Dzięki pracy Panów Piotra i Jana Śnigórów oraz Krzysztofa Wielocha, udało się częściowo uporządkować teren za naszą szkołą. Dalsze prace już 5 października.

 

Tak prezentowało się zaplecze szkoły przed akcją…

 

…a tak jest teraz…

 

Dziękujemy Panowie!!

 


 

Szkoła na stadionie”

W roku szkolnym 2019/2020 kontynuujemy program „Szkoła na stadionie”. Inauguracja nastąpiła w dniu 20.09.2019r. W tym dniu młodzież z naszej szkoły zorganizowała się i pod opieką nauczycieli: B. Badura, A. Walczaka miała okazję uczestniczyć w Meczu GKS Piasta Gliwice- Raków Częstochowa.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni, tym bardziej ,że drużyna wygrała.

Program szkoła na stadionie niekoniecznie obejmuje zorganizowane wyjazdy. W ramach tego programu uczniowie, bądź rodzice mogą zgłosić swój udział jako kibice w meczu odbywającym się w Gliwicach do koordynatora programu- B. Badury, na tydzień przed meczem. Opiekun(rodzic) płaci 15 zł., dziecko ‑ 1zł . Są to promocyjne ceny. Normalnie wstęp kosztujepomiędzy 25.00 na 35.00 złotych. Rodzic ma obowiązek podać swój pesel .Bilety rodzice odbierają w kasie w dniu meczu.

Kolejny mecz odbędzie się 6.10.2019

o godzinie 17.30.


 

 

XXVII ZLOT MŁODZIEŻY TOSZEK 2019

21 września 2019r, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w imprezie  turystycznej organizowanej przez PTTK Gliwice. Cała impreza odbywała się na dziedzińcu średniowiecznego zamku w Toszku. Celem wycieczki było poznawanie historii i obiektów zabytkowych Ziemi Śląskiej oraz propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Uczniowie uczestniczyli w różnych konkurencjach sportowych. Rywalizacje sportowe dotyczyły: Piątek Piłkarskich, gry w Dwa Ognie, Zręcznościowego toru przeszkód, Kolarskiego Toru Przeszkód, gry w Bule.W międzyszkolnych rozgrywkach sportowych, uczeń Antonii Kołtowski z klasy VII zajął I miejsce w Kolarskim Torze Przeszkóddrużyna dziewcząt z klasy VII, zajęła III miejsce w Grze w BuleZwiedziliśmy również uroczy rynek Toszka, a pod fontanną na głównym placu wykonaliśmy zdjęcie naszej wspaniałej grupy. Każdy uczestnik zlotu, miał również możliwość zwiedzenia wieży zamkowej oraz poznania historii i legend związanych z Toszkiem. Na terenie zamku wszyscy bawili się wyśmienicie. Nawet pogoda sprawiła nam niespodziankę, bo słońce świeciło jak w środku lata.

 

Organizatorzy: Małgorzata Kwaśnicka, Barbara Badura

 


 

Ogłaszamy zbiórkę dla podopiecznych

schroniska dla zwierząt w Gliwicach –Sośnicy

mile widziana:

specjalistyczna karma dla szczeniąt, kociąt, starszych psów i kotów

żwirek dla kotów

rękawiczki lateksowe rozmiar L i XL

miski ceramiczne z szerokim dnem

smycze

zbiórka potrwa

od 16 września do 30 września br.

Samorząd Uczniowski

Koordynatorzy zbiórki: p. Fabisiak i p. Rybak

 


 

DYSKOTEKA

w rytmie lat 80-tych

 

 

25 września o godzinie 16.30 rozpocznie się w naszej szkole, dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Grać będziemy do godziny 19.00, zapraszamy klasy od V – VIII. Obowiązuje styl lat 80-tych i na takie stroje uczestników liczymy.

Pamiętajcie o zgodach Rodziców.


 

80.rocznica
Prowokacji gliwickiej

31 sierpnia 2019 roku o godzinie 14.00, w rocznicę Prowokacji Gliwickiej, Muzeum w Gliwicach zorganizowało w Radiostacji Gliwickiej spotkanie poświęcone pamięci Franza Honioka. W programie wydarzenia odbył się panel dyskusyjny z udziałem historyków katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. Grzegorza Bębnika i dr. Bogusława Tracza, oraz Krzysztofa Kruszyńskiego – nauczyciela historii, pod którego kierunkiem powstało najnowsze wydawnictwo Muzeum w Gliwicach: “Franz (Franciszek) Honiok 1899 ‑ 1939. Pierwsza ofiara II wojny światowej” autorstwa Martyny Werle, Michała Dylewskiego, Kacpra Jatty, uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach ‑ Bojkowie. Praca otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie “Bohaterowie są wśród nas”.

– Franz Honiok jest dla mnie jednym z wielu bohaterów II wojny światowej oraz świadkiem oszustwa Niemców. To pierwsza ofiara II wojny światowej. Postać mało znana w Polsce, która nie jest jeszcze należycie upamiętniona – mówi Kacper Jatta, jeden z młodych autorów.

Jego zdanie podziela Martyna Werle – Franz Honiok jest dla mnie bohaterem. Z jednej strony nie zrobił nic spektakularnego, ale z drugiej strony stał się jakby powodem do wybuchu międzynarodowego konfliktu. Jego cechami były pokora, wierność Bogu, pracowitość i lokalny patriotyzm. Brał on udział w III powstaniu śląskim, więc był jednym z wielu bohaterów w walce o polskość Śląska. Był człowiekiem, z którego każdy z nas powinien brać przykład.

Po zakończonej prelekcji uczestnicy upamiętnienia udali się pod drewnianą wierzę. Wieniec przed gliwicką Radiostacją złożyły poszczególne delegacje – Rodzina Franciszka Honioka, Wojewoda Śląski, Parlamentarzyści, Prezydent Miasta Gliwice, Urzędnicy, Dyrekcja Muzeum w Gliwicach, Przedstawiciele Rady Dzielnicy Bojków wraz z młodzieżą, Skauci Europy. Szkołę Podstawową nr 8 w Gliwicach Bojkowie reprezentował Pan Dyrektor Grzegorz Klyszcz razem z autorami książki.

   


 

Przerwany marsz został dokończony….

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach Bojkowie w niecodzienny sposób zainaugurowała nowy rok szkolny. W uroczystym rozpoczęciu wzięli udział wyjątkowi goście, pradziadkowie i prababcie bojkowskich uczniów. Byli to reprezentanci pokolenia, które doświadczyło drugiej wojny światowej tzw. Dzieci Wojny. Podczas uroczystej akademii młode i starsze pokolenie wspólnie odśpiewało hymn “Mazurek Dąbrowskiego”. Na dowód wdzięczności za życie i trud dzieciństwa, uczniowie wręczyli siódemce seniorów czerwone róże.

 


 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie,

które odbędzie się 11 września o godzinie 17.00.

Spotkanie ogólne będzie miało miejsce na sali gimnastycznej, po którym zapraszamy do klas na wizytę u wychowawcy.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Grzegorz Klyszcz


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach serdecznie dziękuje za wspólne kształtowanie jakości pracy szkoły wszystkim współpracującym ze szkołą w latach 2009 ‑ 2019. Uczniom życzę dużo sukcesów w nauce i radości z odkrywania tajników wiedzy.

Z wyrazami szacunku

mgr inż. Mariola Dumin-Kowal


 

Zwracamy się z prośbą do rodziców oraz dzieci i młodzież z naszej dzielnicy, które 2 września rozpoczną nowy rok szkolny do udziału w akcji pod nazwą “Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnych dzieci i młodzieży. Prosimy aby na inaugurację roku szkolnego 2019/2020 w SP 8 uczniowie przyszli razem z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, wywodzącymi się z pokolenia Dzieci Wojny. Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, który towarzyszy Polakom od wielu lat.

Niech aktywny udział w akcji stanie się wyrazem szacunku i wdzięczności dla żywego pomnika historii.

Szczegóły na stronie: https://www.przerwanymarsz.pl/


 

UWAGA RODZICE, UCZNIOWIE !

 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek).

O godzinie 8:00 rozpocznie się uroczysta Msza Święta w Kościele NMP, a następnie o 9:00 przechodzimy na salę gimnastyczną na spotkanie z pedagogami, wychowawcami.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Klyszcz

 

PSRodziców uczniów klas I prosimy o  przynoszenie rogów obfitości (podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka) na salę gimnastyczną od godziny 7:30.


 

 WITAJ NASZA DOBRA SZKOŁO!

 

Jeszcze w uszach szumią morskie fale,

Śpiewa głośno rześki, górski wiatr.

Na wakacjach było, było tak wspaniale.

Ale teraz już do szkoły nadszedł czas.

 

A choć żal nam letnich chwil wesołych,

To do szkoły każdy chętnie mknie,

Aby spotkać znów kolegów dobrych

I przygody opowiadać swe.

 

Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło!

Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło,

Bo wracamy wypoczęci i szczęśliwi,

Mamy mnóstwo dobrych chęci…

Skip to content