Biedronki

„Planeta dzieci” Pięciolatek. Miesięczny plan pracy – wrzesień 2020

Cele ogólne:
wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;
zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;
poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki;
poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak;
kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie); odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenki Planeta dzieci, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy;
Codzienne aktywności:
zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N. poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. Do przedszkola lub Wesoła gimnastyka
kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
zestaw ćwiczeń porannych nr 1, 2;
zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1, 2;
pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola;
zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

WRZESIEŃ 01.09.2020r. – 30.09.2020r.

Temat tygodnia: W przedszkolu
1. Poznajmy się.
2. Wspomnienia z wakacji.
3. Kodeks przedszkolaka.
4. Znamy magiczne słowa.

Temat tygodnia: Nasze Przedszkole
1. Kąciki w naszej sali.
2. Wokół przedszkola.
3. Pracownicy naszego przedszkola.
4. W przedszkolnej kuchni.
5. Portret naszej grupy.

Temat tygodnia: Jestem bezpieczny
1. Nasza droga do przedszkola.
2. Na ulicy.
3. Zasady ruchu drogowego.
4. Praca policjanta.
5. Znaki drogowe.

Temat tygodnia: Pomocna dłoń
1. Uwaga! Nieznajomy.
2. Zagrożenia.
3. Jak wezwać pomoc.
4. Na ratunek.
5. Jesteśmy bezpieczni.

Skip to content