Bojkowski Wrzesień 2022

 
BOJKOWSKI WRZESIEŃ 2022

 

W dniach od 1 do 17 września odbyły się obchody Bojkowskiego Września, cyklu wydarzeń upamiętniających losy Polaków w czasie II Wojny Światowej oraz promujących współczesne postawy bohaterstwa.
1 września o godz. 4:45 odbył się Alert na cmentarzu w Bojkowie. Przy grobach Westerplatczyków, którzy jako pierwsi stanęli do walki przeciw siłom niemieckim, upamiętniono wszystkich obrońców ojczyzny w latach 1939 -1945. Oprawę ceremonialną zabezpieczyło Wojsko Polskie wystawione przez 6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego w Gliwicach, Jednostkę Wojskową AGAT w Gliwicach, 13 Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg”,  4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach. Po wydarzeniu, dla zaproszonych gości odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie na terenie szkoły.  Tego samego dnia o godz. 8:00 w parafialnym kościele odprawiona została msza św. w intencji obrońców ojczyzny oraz pokoju na świecie.
15 września w Centrum Kultury Victoria Scena Bojków odbył się koncert „Mojej Ojczyźnie” w wykonaniu słuchaczy i absolwentów Państwowego Policealnego Studium Zawodowego Wokalno – Baletowego w Gliwicach. Koncert był okazją do wysłuchania najpopularniejszych polskich pieśni  patriotycznych, utworów współczesnych wykonawców, wierszy polskich poetów oraz zobaczyć numery choreograficzne nawiązujące do tematu. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli przedstawiciele Stowarzyszenia Odra Niemen Barbara i Wiesław Janiccy, prowadzący Akcję Rodacy Bohaterom, którzy podziękowali przedstawicielom instytucji za prowadzenie na terenie Bojkowa zbiórki paczek dla Kresowian mieszkających na wschodzie. Podczas koncertu odczytano list przesłany przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a także podziękowano i wręczono upominki dla
1 Knurowskiej Drużynie Harcerskiej oraz aktywnej młodzieży z Bojkowa.
17 września podczas mszy św. odprawionej w bojkowskim kościele pamiętano o Kresowianach, ofiarach sowieckiej napaści na Polskę w 1939 r.
Patronat honorowy nad wydarzeniem Bojkowskiego Września objęli: Prezydent Miasta Gliwice Pan Adam Neumann,  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Współorganizatorami obchodów byli: Rodziny weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach Bojkowie, Parafia Narodzenia N.M.P w Gliwicach Bojkowie, Rada Dzielnicy Bojków, Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, Państwowe Policealne Studium Zawodowe Wokalno – Baletowe w Gliwicach, Ochotnicza Straż Pożarna Bojków, Organizacje harcerskie ziemi gliwickiej.

FOTORELACJA:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100063535299769&set=a.505175434943629

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100063535299769&set=a.518390463622126

Skip to content