WYCIECZKA ROWEROWA

W czwartek 6 października odbyła się kolejna wyprawa rowerowa do Chudowa. W wycieczce wzięli udział uczniowie klasy 8b oraz 6b wraz z opiekunami Panią Barbarą Badura i Panią Joanną Skrzypczyk oraz Panem Adamem Walczakiem i Panem Krzysztofem Kruszyńskim. Pogoda oraz dobry humor uczestników sprzyjały rekreacji oraz wzajemnej integracji.

*****************************************************************************************************************************************

WYCIECZKA ROWEROWA
14 września odbyła się wycieczka rowerowa do Chudowa z udziałem klas 5 i 6a. Uczniowie zwiedzali okolicę Zamku  Chudów, mieli czas na gry oraz piknik, a także  przygotowali inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt. Lokomotywa. Trasa wyprawy rowerowej przebiegała wzdłuż okolicznych miejscowości.  Wycieczkę zorganizowała pani Barbara Badura, którą wsparli pani Kaja Palik oraz pan Krzysztof Kruszyński. 
Skip to content