GRUDNIOWE SOLE

Podsumowując materiał z działu „Sole” uczniowie przeprowadzili wybrane doświadczenia zgodnie z podaną instrukcją. Pozostali uczniowie obserwowali przebieg doświadczeń na ekranie, a następnie wspólnie wyciągali z nich wnioski. Poprzez zastosowanie takiej metodyki nauczania uczniowie lepiej przyswajają wiedzę,  w przeciwieństwie do tradycyjnych metod czytania i pisania oraz z większym entuzjazmem przystępują do dalszego poszerzania wiedzy.  

 

Skip to content