LUTY w laboratorium

Badanie właściwości etynu 

Etyn, podobnie jak eten, powoduje odbarwienie wody bromowej oraz roztworu manganianu(VII) potasu. W wyniku reakcji addycji bromu do etynu początkowo ulega zerwaniu jedna z trzech wiążących par elektronowych w wiązaniu potrójnym, a następnie druga (powstaje 1,1,2,2-tetrabromoetan). Alkany – w przeciwieństwie do alkenów i alkinów – nie reagują z bromem i nie powodują odbarwienia roztworu bromu. Reakcja z bromem może zatem zostać wykorzystana do odróżniania związków nasyconych (alkanów) od związków nienasyconych. 

 

Skip to content