Działalność opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza

Biblioteka

 

„Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.”

Nauczyciel bibliotekarz: mgr Ewa Szczepańska

 

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek

8:00 – 12:45

Wtorek

9:20- 11:50

Środa

 

Czwartek

8:00 – 11:50

Piątek

9:50 – 10:45

 

INTERNETOWE CENTRUM MULTIMEDIALNE

 

„Jesteśmy świadkami niezwykłego zjawiska: z jednej strony biblioteka gości u siebie internet, co widać w czytelniach, z drugiej – internet jest gospodarzem biblioteki. W sieci znajdują się ogromne ilości informacji, całe archiwa historii łacińskiej.”
Umberto Eco

ICM działa w godzinach pracy biblioteki.

 

Świetlica

 

Ś wietlica jest czynna od godziny 7:15 do godz. 16:00.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

 

esteśmy kulturalni.

ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

 

bamy o piękny język polski.

buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni świetlicowej.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

 

Świetlica w roku 2019/2020 czynna jest 

w następujących godzinach:

Poniedziałek

7:00 – 7:45,  12:45 – 16:00

Wtorek

7:00 – 7:45,  12:45 – 16:00

Środa

7:00 – 7:45,  11:45 – 16:00

Czwartek

7:00 – 7:45,  12:45 – 16:00

Piątek

7:00 – 7:45,  11:45 – 16:00

 

Świetlica szkolna posiada:

 stoliki, gdzie odrabiamy lekcje, rysujemy, malujemy, gramy w gry stolikowe;

  • dywan do zabaw w grupach lub indywidualnych, gdzie możemy budować z klocków, bawić się zabawkami.

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców.

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

 

W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia:

plastyczno-manualne;

rekreacyjno – ruchowe zabawy na świeżym powietrzu – spacery zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną;

dydaktyczne- zabawy słowne ćwiczenia w poprawnym czytaniu, rebusy, krzyżówki, zgadywanki;

zajęcia z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy;

pomoc w odrabianiu zadań domowych, przygotowanie się do lekcji z pomocą wychowawcy świetlicy.

Oferujemy również duży wybór zabawek, gier planszowych i dydaktycznych

Do zadań świetlicy należy:

organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

rozwijanie samodzielności i samorządności;

współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.

 

W roku szkolnym 2019/2020, higienistka szkolna jest obecna w każdy wtorek i czwartek od 7:30 – 11:35

 


Logopeda

mgr Anna Podrygała

Zajęcia odbywają się:
 
PONIEDZIAŁEK
9:00 – 12:00
ŚRODA
12:30 – 14:30

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej.

 

USPRAWNIENIE NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH

Skip to content