Ogłoszenia

Podobnie jak w roku ubiegłym rozpoczynamy zbiórkę słodyczy dla naszych kolegów z przedszkola specjalnego. Łakocie można przynosić i składać w przedsionku przedszkola do 4 grudnia. Dziękujemy za włączenie się do akcji. Pamiętajmy, że dobro powraca

Kochani Rodzice,
Dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne, od grudnia proszone są o przyniesienie na zajęcia zeszytu w formacie A4.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja

 

Drodzy rodzice,
Zwracamy się do was z szczególną prośbą – od 23 października mieszkańcy Gliwic mogą oddać swój głos na projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.
W obecnej edycji budżetu znalazł się projekt realizowany przez naszą szkołę: Widowisko plenerowe, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom dzielnicy Bojków wydarzeń na terenie Górnego Śląska sprzed 100 lat, a więc w okresie tworzenia się państwa polskiego po I wojnie światowej. Będzie to ciekawe, edukacyjne uzupełnienie festynu, jaki chcemy zorganizować wiosną 2021 roku w naszej szkole.

Dlatego zwracamy się do Was o oddanie głosu na ten właśnie projekt, zapraszając jednocześnie już teraz na samo wydarzenie.
Bez waszej pomocy będzie to trudne do realizacji !

Poniżej umieszczamy link do strony, gdzie można oddać głos –

https://gbo.gliwice.eu/?p=f&r=dz


Zachęcamy do głosowania !!

Dyrekcja SP nr 8 w GliwicachP.S. Dodatkowa informacja dla fanów piłki nożnej – wśród zgłoszonych projektów jest również jeden mówiący o zajęciach sportowych dla mieszkańców naszej dzielnicy. Projekt zgłosiła fundacja Espaniola. Dotyczy to również uczniów naszej szkoły i przedszkola, więc jest także wart zainteresowania.

 

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie Państwa dzieci jak również Państwa czuję się zobowiązany do przekazania istotnej informacji dot. sytuacji epidemicznej w naszej dzielnicy Bojków, która dotyka naszą placówkę: wśród członków rodziny jednego z nauczycieli przedszkola potwierdzono wczoraj późnym wieczorem pozytywny wynik na Covid-19. Nauczyciel, mimo braku oznak choroby został skierowany na kwarantannę.
O zaistniałym fakcie poinformowałem PSSE w Gliwicach, który nie zalecił ŻADNYCH dodatkowych działań poza wprowadzonymi już od września procedurami wewnątrzszkolnymi.
W związku z tym przedszkole i szkoła dalej pracują w trybie stacjonarnym, wszystkie zajęcia są realizowane na terenie szkoły.


Jak wspomniałem na wstępie, zdrowie Naszych podopiecznych jest dla mnie priorytetem, dlatego uważam, ze powyższa informacja może mieć dla Państwa istotne znaczenie. To Państwo decydujecie o obecności dziecka w przedszkolu czy, zgodnie z przysługującym Państwu prawem, nie wyrażacie zgody na zasłanianie przez dziecko ust i nosa podczas części zajęć.Życzę Państwu i Państwa bliskim pozostania w pełnym zdrowiu,
Grzegorz Klyszcz
Dyrektor SP nr 8 w Gliwicach.

5 października 2020, poniedziałek od 13:30 – 22:00

w szkole nastąpi przerwa w dostawie wody!

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach zwraca się do wszystkich o wsparcie naszej akcji i dostarczenie na teren szkoły w dniach 28.09. – 05.10. zbędnych, zepsutych elektrośmieci typu: pralki, lodówki, zamrażarki, piece gazowe, elektryczne, odkurzacze, telewizory, radia komputery, sprzęty elektroniczne, elektronarzędzia, itp.

Istnieje możliwość odbioru sprzętu wielogabarytowego (lodówki, pralki) bezpośrednio z państwa domów. Prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową nr 8 do dnia 01.10.w godz. 7.00 – 15.00

Telefon (32) 232 93 24 lub 536 092 782 Dziękujemy za wsparcie.

Drodzy Rodzice,

prosimy o pobranie z zakładki DOKUMENTY/DRUKI, informacji o odpłatnościach drogą mailową i ustosunkowaniu się do niej.

Szanowni Rodzice,

firma cateringowa informuje, iż umowy, wraz z aneksami zostaną skopiowane, podpisane przez właścicieli, a oryginały zwrócone Państwu.

Rodzice/Opiekunowie Przedszkolaków

Przypominamy o nie przynoszeniu przez nasze pociechy żadnych rzeczy, którymi bawią się czy używają w domu. Spinki dziewczynek powinny pozostawać przez cały czas pobytu w przedszkolu we włosach, a opaska nie służyć do zabawy. To dla ich bezpieczeństwa.

Podrawiam

Adam Walczak

Zebranie rodziców Biedronek odbędzie się 2, a Żabek 9 września o godzinie 16:00.
Zapraszamy
wychowawcy

W ZAKŁADCE DOKUMENTY/DRUKI MOŻNA POBRAĆ UMOWĘ N KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW – WYPEŁNIONĄ PROSIMY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA, ZOSTANIE ONA PRZEKAZANA FIRMIE CATERINGOWEJ.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

W poniedziałek 31 sierpnia, zapraszamy na zebranie rodziców dzieci 3 i 6 letnich.

Pani Lidia Sromek zaprasza rodziców Krasnoludków (3 latki), na godzinę 16:00, na plac przed szkołą. W razie niepogody spotkanie odbędzie się w holu parteru szkoły.

Pani Ewa Słaboń zaprasza rodziców Tygrysków, również na godzinę 16:00 na plac zabaw, bądź na dolny hol w szatni szkoły (uzależnione od pogody).
Zebrania pozostałych grup odbędą się w późniejszym terminie.
Drodzy Rodzice
w związku z obostrzeniami dotyczącymi przebywania dzieci w przedszkolu, dokładniej powierzchni jaka przypada na jednostkę oraz reżim sanitarny, który został utrzymany, bardzo prosimy Państwa o potwierdzenie rozpoczęcia bądź nie, uczęszczania dziecka do placówki. Informacje taka proszę przesłać poszczególnych wychowawcą grup. Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu (nowe 3 latki), proszone są o przesłanie potwierdzenia na: sekretariat@sp8.gliwice.eu

 


WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EPIDEMII COVID 19

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu               i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 oraz omówioną w § 2 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 3.

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. Katar, kaszel i inne symptomy chorobowe dyskwalifikują dziecko do pobytu w placówce.

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.

6. W przypadku nieobecności dziecka nawet jednodniowej informują przedszkole o przyczynie tej nieobecności w formie telefonicznej tel. nr: 322329324 lub mailowo

adres: sekretariat@sp8.gliwice.eu

7. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

8. Rodzic wyraża zgodę w formie oświadczenia na pomiar temperatury w razie zaobserwowanych widocznych u dziecka objawów chorobowych.

9. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny min. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

12. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk znajdującym się w dozowniku przy wejściu.

13. Przy każdorazowej zmianie numeru telefonu, na bieżącą aktualizują numery kontaktowe które posiada placówka.

14. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

15. Doprowadzają dzieci do drzwi wejściowych i przekazują je personelowi.

16. Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie przedszkolaków

Bardzo prosimy o pobranie z naszej strony deklaracji pobytu dziecka w poszczególnych miesiącach. Dokument znajdą Państwo w zakładce dokumenty/druki —->deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu. Prosimy o wypełnienie, podpisanie przez oboje rodziców i w formie skanu lub zdjęcia przesłanie na adres  sekretariat@sp8.gliwice.eu

Pozdrawiam

wicedyrektor

Adam Walczak

 

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Przyjaciele Przedszkola

         Sierpień to czas kiedy w naszym Przedszkolu odbywać będzie się remont. Zostaną odświeżone ściany, pokryje je nowa, kolorowa farba. Sale nabiorą nowego wyglądu i kształtu. Aby ożywić jeszcze bardziej nasze przedszkolne wnętrza potrzebujemy waszej pomocy. Jeśli ktoś posiada w domu rośliny, które mu się już znudziły czy wyrosły ponad miarę, my chętnie je przyjmiemy i zaaranżujemy w naszych wnętrzach.

Ukwiecenie i zazielenienie przedszkolnych murów z pewnością ubogaci nasz wystrój i będzie działało kojąco na naszych podopiecznych. Liczymy na włączenie się w akcję. Kwiatki można będzie dostarczać od września.

 

Pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji

Pracownicy Przedszkola

Naszych Drogich Rodziców informujemy, iż od września 2020 r., dostawcą posiłków dla naszych przedszkolaczków będzie firma „777” z siedziba w Knurowie.

 
 
 

Informujemy, iż zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych w SP nr 8 na okres dyżuru wakacyjnego, rozpoczną się od 5 czerwca 2020 i potrwają do piątku, 18 czerwca 2020. Przypominamy jednocześnie, że przedszkole nasze zaprasza dzieci w miesiącu lipcu.

Zasady rekrutacji są identyczne jak przy zapisie na okres trwania pandemii covid 19.

W czasie dyżuru letniego obowiązujące będą zasady i procedury zgodne z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS, a o zakwalifikowaniu się dziecka zadecyduje spełnienie kryteriów zawartych

w Procedurze bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19″,

obowiązującej w SP nr 8 w Gliwicach.

 


Drodzy Rodzice,

informujemy, że na wniosek Dyrektora Szkoły, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003 nr 6, poz. 69 z późn. zm), zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Gliwice praca oddziałów przedszkolnych oraz szkoły podstawowej pozostaje zawieszona do dnia 29.05.2020. Zawieszenie dotyczy również konsultacji uczniów klasy ósmej – nauczyciele uczący w tej klasie indywidualnie będą ustalać z uczniami termin konsultacji wyłącznie w formie ONLINE.

Obecna sytuacja epidemiczna w naszym regionie jest na tyle poważna, że do minimum chcemy ograniczyć bezpośrednie kontakty.

Z tych samych powodów biblioteka szkolna pozostaje niedostępna dla uczniów.

Grzegorz Klyszcz,

Dyrektor SP nr 8 w Gliwicach 

 INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW WYRAŻAJĄCYCH WOLE POSŁANIA DZIECKA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

 DOKUMENTY DO OBLIGATORYJNEGO ZAPOZNANIA SIĘ:

 Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Oświadczenia

Rodzić pragnący posłać dziecko do oddziałów przedszkolnych w SP8, fakt ten powinien zgłosić drogą mailową. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo w PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA znajdującej się powyżej.


Uwaga Rodzice Przedszkolaków!
 

Informujemy, że decyzją Dyrektora Szkoły, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003 nr 6, poz. 69 z późn. zm), zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Gliwice praca oddziałów przedszkolnych pozostaje zawieszona w dniach 06.05.2020 – 15.05.2020.


Szanowni Rodzice,

W związku z decyzją Premiera umożliwiającą otwarcie od 6 maja br. przedszkoli, proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi zapewnienia opieki dzieciom przez przedszkole.

Informacja MEN oraz Informacja GIS

O ewentualnym otwarciu i zasadach funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, zostaną Państwo poinformowani poprzez stronę internetową oraz indywidualne wiadomości mailowe.

wicedyrektor

Adam Walczak

 

  
 

 


Drodzy Rodzice,

w związku z zamknięciem wszystkich placówek oświatowych, a tym samym zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych pragniemy zachęcić Państwa do pracy i zabawy z dziećmi. Darząc Państwa zaufaniem, wiemy, że ten czas bycia razem doskonale wykorzystacie i wspaniale spędzicie czas z dziećmi.

Zgodnie z zaleceniami MEN chcemy zaproponować Państwu kilka ciekawych stron z materiałami i pomysłami do wykorzystania:

Piosenki:

http://www.gralandia.pl/piosenki.html

Kolorowanki do wydruku:

https://www.e-kolorowanki.eu/

Domowy przedszkolak:

https://www.domowyprzedszkolak.pl/

Inspiracje plastyczne:

https://mojedziecikreatywnie.pl/

Słuchowisko:

https://m.youtube.com/watch?v=4YxmRy2w1j4

Bajeczka edukacyjna dla przedszkolaka:

https://www.youtube.com/watch?v=qUUK8SyZyBw

Szlaczki, kolorowanki, karty pracy:

http://bystredziecko.pl/szlaczki-do-druku-dla-dzieci

Teatrzyk „Pchła Szachrajka”:

https://www.youtube.com/watch?v=MZWyzATBcLw

Baśń „Smok wawelski”:

https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8

Zachęcamy do zabaw plastycznych, czytania, oglądania i omawiania ilustracji, ruchu, zabaw tanecznych, gier planszowych.

W tej trudnej sytuacji życzymy dzieciom i Państwu dużo wytrwałości i zdrowia.

Zapraszamy na ogłoszenia i podstrony poszczególnych grup, tam znajdą państwo propozycje zadań, działań i zabaw umieszczone przez wychowawców!

Pozdrawiamy serdecznie 

Grono Nauczycielskie Oddziałów Przedszkolnych

 

 


Drodzy uczniowie,
 
przypominam, że zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej
w czasie trwania kwarantanny uczniowie powinni pozostawać w domach i nie kontaktować się z sobą bezpośrednio.
Proszę więc unikać spacerów oraz wizyt na boisku szkolnym.
Uważajcie na siebie!
 
Grzegorz Klyszcz,

Dyrektor SP 8 w Gliwicach


Szanowni Rodzice/Opiekunowie

 

Od poniedziałku 16 do środy 25 marca, szkoła będzie nieczynna.

Wszelkie kontakty interesantów z placówka, mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną i telefoniczną, w celu uzgodnienia sposobu, terminu oraz celowości kontaktu bezpośredniego.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych będzie obecnie odbywać się jedynie droga elektroniczną. Dokumenty „papierowe” można dostarczyć do sekretariatu szkoły dopiero po okresie zawieszenia zajęć, na chwilę obecną nie wcześniej niż 26 marca.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na stronie szkoły.

Dyrektor Szkoły nr 8 w Gliwicach

mgr Grzegorz Klyszcz


Uwaga!

W celu ograniczenia warunków sprzyjających rozwijaniu się koronawirusa wprowadzamy działania profilaktyczne polegające na czasowym zawieszeniu zajęć organizowanych na terenie placówki z udziałem osób i firm zewnętrznych. Prosimy o wzmożoną czujność, nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych, zakatarzonych i kaszlących. Jeśli objawy są wynikiem alergii – konieczne będzie przedstawienie stosownego zaświadczenia lekarskiego.

 

Wicedyrektor SP 8

Adam Walczak


 

UWAGA

 

 

Przypominamy, iż nasze przedszkole

 

czynne jest w godzinach

 

 

7:00 – 16:00.

 

Ze względu na bezpieczeństwo

i dobro dzieci prosimy o punktualne

 

ich odbieranie.

 

 

W związku z panującym

 

zagrożeniem epidemiologicznym

 

wyznaczamy strefę bezpieczeństwa

 

w przedszkolu.

 

 

Dzieci przekazujemy nauczycielowi

 

dyżurującemu nie wchodząc do sal.

 

Z wyrazami szacunku

wicedyrektor

Adam Walczak


Kalendarz na marzec:

 

* 8 marca – Dzień Kobiet

* zabawy z chemią

* 20 marca – przywitanie Wiosny

* 27 marca – Dzień Teatru

 


 

Osoby, które wyraziły swoją

 

chęć przygotowania wypieku

 

na nasz kiermasz, proszone są

 

o dostarczenie ciasta w sobotę,

 

 

(22 lutego) miedzy godziną

 

9:00 a 10:00.

 

Serdecznie dziękujemy za

 

zaangażowanie i pomoc.

 

 

Pozdrawiamy serdeczne

 

pracownicy przedszkola


 

SZANOWNI

RODZICE

Aby ułatwić przepływ informacji co do odpłatności

za pobyt, zachęcamy Państwa do korzystania

Internetowej Platformy Komunikacyjnej

ePrzedszkole.com.pl

Po wejściu na PLATFORMĘ w zakładkę Rodzice”, podajemy swojego e-maila i co ważne AKTYWUJEMY GO! Wtedy nasza administracja przekaże Państwu, w wersji elektronicznej, należność za pobyt dziecka w przedszkolu.

Większość z Państwa podała e-maila na w/w stronie, jednak nie dokonała jego aktywacji.

Wystarczy wejść na w/w stronę (dla przypomnienia hasło i login to pesel Państwa dziecka) oraz podać numer karty ATMS Kids.

Dziękujemy

Dyrekcja wraz z Pracownikami Administracji SP 8 

W piątek, 20 grudnia, odbędzie się

w przedszkolu wigilijny obiad.

Bardzo proszę o stosowny ubiór dla dzieci.

Sugeruję również by te, które nie korzystają

z posiłków, miały na ten dzień wykupiony obiad.

Dziękuję za zrozumienie i życzę

Wesołych Świat Bożego Narodzenia

wicedyrektor

Adam Walczak

 


Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Informujemy, iż zadeklarowane dzieci na poszczególne dni

przerwy świątecznej będą miały zapewnione żywienie. Nieobecność dziecka w zadeklarowanym dniu nie zwalnia

z opłaty za posiłek.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z firma kateringową.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Szkoły


Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Już dziś informuję, iż zebranie ogólne dla

oddziałów przedszkolnych odbędzie się 8 stycznia

(środa), o godzinie 16.oo.

Pozdrawiam świątecznie

wicedyrektor

Adam Walczak

 

Skip to content