PRZETARGI

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 w SP nr 8 im. M. Dąbrowskiej w Gliwicach:

  • Przedmiot zamówienia: Przebudowa obiektu – boiska szkolnego z zagospodarowaniem terenu

  • Rodzaj zamówienia:  robota budowlana

  • Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

  • Orientacyjna wartość zamówienia: 1 900 000,00 PLN

  • Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: I kwartał

 

  • Przedmiot zamówienia: Modernizacja obiektów: instalacji elektrycznej, słaboprądowej, sal i pomieszczeń z dostosowaniem oddziałów przedszkolnych do zaleceń p.poż.

  • Rodzaj zamówienia:  robota budowlana

  • Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

  • Orientacyjna wartość zamówienia: 500 000,00 PLN

  • Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: I/II kwartał

Skip to content