PRZETARGI

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 w SP nr 8 im. M. Dąbrowskiej w Gliwicach:

Nazwa zamówieniaSzkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach ul. Spacerowa 6. Modernizacja sal i pomieszczeń z dostosowaniem oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i p.poż.
Termin składania ofert07-07-2021 o godzinie 14.30
Rodzaj zamówieniarobota budowlana
Tryb postępowaniatryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji)
Wartość szacunkowa

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 w SP nr 8 im. M. Dąbrowskiej w Gliwicach:

 

  • Przedmiot zamówienia: Modernizacja obiektów: instalacji elektrycznej, słaboprądowej, sal i pomieszczeń z dostosowaniem oddziałów przedszkolnych do zaleceń p.poż.

  • Rodzaj zamówienia:  robota budowlana

  • Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

  • Orientacyjna wartość zamówienia: 500 000,00 PLN

  • Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: I/II kwartał

Skip to content