Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach - Bojkowie

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY RADY

Szymon Bentkowski

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Monika Woźniak-Piśnicka

SKARBNIK

Piotr Kowalczuk

SEKRETARZ

Aleksandra Witrak

AKTUALNY NUMER KONTA DO WPŁAT:

Bank Millenium S. A. 20 1160 2202 0000 0005 0809 2264

Adres mailowy do kontaktu z Radą Rodziców to:

rada.rodzicow.sp8.gliwice@gmail.com

 

*************************************************************************************************************************************************

Rada Rodziców w Roku szkolnym 2020/2021

W dniu 22.09.2020 r. odbyło się plenarne zebranie Rady Rodziców SP nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach.

W wyniku wyborów wyłoniono skład Prezydium Rady Rodziców:

Skład Prezydium Rady Rodziców:

  1. Przewodniczący Rady Rodziców: Szymon Bentkowski

  2. Wiceprzewodniczący: Monika Woźniak-Piśnicka

  3. Skarbnik Rady Rodziców: Piotr Kowalczuk

  4. Sekretarz: Aleksandra Witrak

W imieniu naszej szkoły chciałbym serdecznie podziękować członkom Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 za ich zaangażowanie, współpracę i wielki zapał do pracy na rzecz naszych uczniów i przedszkolaków.

Serdecznie dziękuję !

Grzegorz Klyszcz,

Dyrektor Sp nr 8 w Gliwicach

 

Przewodniczący:
Szymon Bentkowski


Zastępca przewodniczącego:
 
Monika Woźniak-Piśnicka


Skarbnik:
 
Piotr Kowalczuk


Sekretarz:
Aleksandra Witrak

ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY TRÓJEK KLASOWYCH 2020/2021

GRUPA / KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDSZKOLE
Krasnoludki

Katarzyna Szpak

PRZEDSZKOLE

Żabki

Bentkowski Szymon

PRZEDSZKOLE
Biedronki

Piotr Kowalczuk

PRZEDSZKOLE
sześciolatki

Ewa Grieger-Gorczyńska

SZKOŁA
klasa I a

Anna Więcław-Bentkowska

SZKOŁA
klasa I b

Agnieszka Kowalczuk

SZKOŁA
klasa II a

Justyna Bury-Wilk

SZKOŁA
klasa II b

Karolina Dyga

SZKOŁA
klasa III

Izabela Zelek

SZKOŁA
klasa IV a

Patrycja Góral

SZKOŁA
klasa IV b

Aleksandra Witrak

SZKOŁA
klasa VI b

Anna Kotowicz

SZKOŁA
klasa VI b

Monika Woźniak-Piśnicka

SZKOŁA
klasa VII a

 

SZKOŁA

klasa VII b

 

SZKOŁA

klasa VIII

Dorota Błaszków

 

 

Marzena Ploch

 

 

Zofia Perek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozliczenie RR za rok szkolny 2019/2020


Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Rada Rodziców bardzo dziękuje wszystkim, którzy wsparli działania Rady w roku szkolnym 2018/2019. Dzięki Państwa życzliwości i wpłatom mogliśmy wspierać, nagradzać oraz zachęcać do większej aktywności uczniów (szczegółowy raport wydatków umieszczony jest na stronie internetowej naszej szkoły). My, jako Rada Rodziców, również staramy się zdobywać dodatkowe pieniądze. W zeszłym roku zorganizowaliśmy Kiermasz świąteczny, na którym sprzedawane były prace wykonane przez naszych uczniów i ich rodziców.

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. Bardzo chcielibyśmy dofinansować wszystkie wartościowe i wymagające wsparcia inicjatywy w naszej szkole. Niestety budżet Rady Rodziców nie jest bez granic. W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie finansowe.

Na pierwszym zebraniu Rada Rodziców postanowiła w roku szkolnym 2019/2020 utrzymać składki na Fundusz Rady Rodziców na dotychczasowym poziomie.

ZASADY ZBIERANIA ŚRODKÓW NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

  • Każda wpłacona kwota będzie mile widziana. Składka w sugerowanej kwocie:

40 zł w przypadku jeżeli do przedszkola lub szkoły uczęszcza jedno dziecko;

60 zł w przypadku jeżeli do przedszkola lub szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci.

  • Pieniądze należy wpłacić jednorazowo w terminie do dnia 31 października 2019 roku:

– na konto Rady RodzicówING Bank Śląski S.A. 83 1050 1298 1000 0023 2313 7295w tytule wpłaty należy podać „darowizna na radę rodziców – imię nazwisko dziecka, klasa/grupa”

– przedstawicielowi Rady Rodziców w trakcie zebrania Rodziców.

Wszelkie wpłaty mają charakter dobrowolny, a ich wysokość zależy od Państwa możliwości finansowych. Dlatego liczy się każda wpłata, nawet ta najmniejsza. Zachęcamy też do przekazania wyższej darowizny niż sugerowana. Bez Państwa czynnego udziału nie udałoby się osiągnąć tego co zrobiliśmy i nie będziemy mogli zrealizować kolejnych zadań, a plany mamy ambitne :). Zależy nam, żeby uczniowie czuli się w naszej szkole miło, bezpiecznie i dobrze, żeby szkoła tętniła życiem również popołudniową porą. Tego nie zrealizujemy bez Państwa wsparcia.

Jednocześnie Rada Rodziców zobowiązuje się do skrupulatnego i bieżącego odnotowania Państwa wpłat, informowania przy okazji wywiadówek o ich poziomie w poszczególnych klasach oraz o poczynionych wydatkach.

Zapraszamy Rodziców do współpracy, każdy z Państwa jest mile widziany.
Kontakt z Radą Rodziców poprzez maila: rrsp8gliwice@gmail.com.


RADA RODZICÓW

Mail kontaktowy do Rady Rodziców:  rrsp8gliwice@gmail.com 


Rada Rodziców wspiera różne przedszkolne i szkolne akcje oraz inicjatywy.

Dofinansowuje wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, zakup sprzętu dla przedszkola i szkoły, nagrody na koniec roku oraz nagrody w konkursach itp. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich rodziców. Warto pamiętać, że wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby przedszkolaków i uczniów, czyli naszych dzieci.

ZASADY ZBIERANIA ŚRODKÓW NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

 rok szkolny 2018/2019

Drodzy Rodzice,

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Rada Rodziców w nowym składzie wznawia swoją działalność i tak jak w latach ubiegłych pragnie wszystkich rodziców zaprosić do współpracy oraz zachęcić do udzielenia Radzie finansowego wsparcia.

Poprzednia Rada Rodziców umieściła sprawozdanie finansowe na stronie internetowej szkoły, więc każdy z Rodziców ma wgląd do tego, jak zostały rozdysponowane środki wpłacone przez Państwa.

Na zebraniu w dniu 19 września 2018 roku Rada Rodziców postanowiła w nowym roku szkolnym 2018/2019 utrzymać składki na Fundusz Rady Rodziców na dotychczasowym poziomie oraz ustaliła następujące

ZASADY ZBIERANIA ŚRODKÓW NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Kwota podstawowa składki to:

  • 40 zł w przypadku jeżeli do przedszkola lub szkoły uczęszcza jedno dziecko;

  • 60 zł w przypadku jeżeli do przedszkola lub szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci.

Pieniądze należy wpłacić jednorazowo w terminie do dnia 31 października 2018 roku:

– na konto Rady Rodziców ING Bank Śląski S.A. 83 1050 1298 1000 0023 2313 7295 w tytule wpłaty należy podać „darowizna na radę rodziców – imię nazwisko dziecka, klasa/grupa”

– przedstawicielowi Rady Rodziców w trakcie zebrania Rodziców.

Rada Rodziców podkreśla, że pieniądze przekazane na konto Rady Rodziców zostaną w całości przeznaczone na rozwój i edukację wszystkich dzieci w naszej szkole i przedszkolu oraz że liczy się każda wpłata, choćby najmniejsza. Zebrane środki pozwolą Radzie Rodziców na realizację tegorocznych planów, a więc m.in.: dofinansowanie uroczystości szkolnych i przedszkolnych (np. pasowanie na przedszkolaka, zabawy karnawałowe), zakup dyplomów i książek na zakończenie roku szkolnego, wycieczek dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, udziału dzieci w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez przedszkole i szkołę, konkursach międzyszkolnych oraz nagród za udział w konkursach i innych w zależności od potrzeb i posiadanych środków.

Jednocześnie Rada Rodziców zobowiązuje się do skrupulatnego i bieżącego odnotowania Państwa wpłat, informowania przy okazji wywiadówek o ich poziomie w poszczególnych klasach oraz o poczynionych wydatkach.

Zapraszamy Rodziców do kontaktu z Radą Rodziców poprzez maila: rrsp8gliwice@gmail.com.

Rada Rodziców 

 SKŁAD RADY RODZICÓW

rok szkolny 2018/2019

 

Przewodnicząca: Monika Woźniak-Piśnicka

Zastępca przewodniczącej: Justyna Rutkowska

Skarbnik: Piotr Kowalczuk

Sekretarz: Ewa Grieger-Gorczyńska

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

KLASA/GRUPA

Piotr Kowalczuk

Skarbnik

Rady Rodziców

PRZEDSZKOLE

trzylatki

Ewa Grieger-Gorczyńska

Sekretarz

Rady Rodziców

PRZEDSZKOLE

czterolatki

Anna Więcław-Bentkowska

 

PRZEDSZKOLE

pięciolatki

Justyna Bury-Wilk

 

PRZEDSZKOLE

sześciolatki

Izabela Zelek

 

SZKOŁA

klasa I

Agnieszka Wężowska

 

SZKOŁA

klasa II a

Aleksandra Witrak

 

SZKOŁA

klasa II b

Monika Woźniak-Piśnicka

Przewodnicząca Rady Rodziców

SZKOŁA

klasa IV

Justyna Rutkowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

SZKOŁA

klasa Va

Marzanna Ploch

 

SZKOŁA

klasa Vb

Grzegorz Kołtowski

 

SZKOŁA

klasa VI

Agnieszka Sałapatek

 

SZKOŁA

klasa VII

Dorota Dąbek

 

SZKOŁA

klasa VIII

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Regulamin Rady Rodziców

Skip to content