Ramowy rozkład dnia

Ramowy plan dnia oddziałów przedszkolnych

w roku szkolnym 2021/2022

   7.00 – 8.00  

ORGANIZACJA GRUPY

schodzenie się dzieci w sali nr 2, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące z udziałem nauczyciela, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zabawy stolikowe: gry, kolorowanie, układanie puzzli, czytanie bajek;

 

8.00 – 8.15

ĆWICZENIA PORANNE

 

   8.15 – 8.30 

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE

czynności porządkowe, zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

Prośba aby dzieci były przyprowadzane do tej godziny, aby mogły przyswajać zasady higieny przed posiłkami, do godziny 9:00 sporządzane są także listy obiadowe dzieci, jest to szczególnie ważne dla dzieci z dietami;

 

  8.30 – 9.15 

ŚNIADANIE

Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków, stosowania zwrotów grzecznościowych, stawianie dużego nacisku na naukę samodzielności, eliminowanie rozmów podczas posiłków;

 

9.15 – 10.15

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Planowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze; zajęcia wg planu- rytmika, j. angielski, gimnastyka, logorytmika; uczestnictwo w wycieczkach i spotkaniach: teatrzyki, koncerty, warsztaty, pokazy;

10.15 – 11.15

POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

zabawy w ogrodzie na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze;

11.15 – 11.50

CZAS NA KSIĄŻKĘ

wciąganie dzieci w świat książki, czytanie bajek, prasy dla najmłodszych, rozmowa na interesujące dzieci tematy;

11.50 – 12.00

HIGIENA

czynności higieniczne przed obiadem;

12.00 – 12.30

OBIAD

wdrażanie do racjonalnego i zdrowego odżywiania, kulturalnego spożywania posiłków; stosowanie zwrotów grzecznościowych, właściwe zachowania podczas posiłku;

12.30 – 12.45

PRZED LEŻAKOWANIEM

przygotowanie do leżakowania;

12.45 – 13.30

ODPOCZYNEK POOBIEDNI DZIECI STARSZE

odpoczynek poobiedni, wyciszenie: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej;

12.45 – 14.00

ODPOCZYNEK – DZIECI MŁODSZE

14.00 – 14.20

ZABIEGI HIGIENICZNE, PODWIECZOREK

14.20 – 15.30

ZABAWY DOWOLNE

zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie, obserwacje dzieci, zajęcia dodatkowe, zajęcia wyrównawcze (dla starszych dzieci);

15.30 – 16.00

ZABAWY SWOBODNE

PORZĄDKOWANIE SAL

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

KRASNOLUDKI 

Poniedziałek – 10:15

Czwartek – 8:30

ŻABKI

Czwartek – 9:00

 Piątek – 8:15

BIEDRONKI

Poniedziałek – 9:45

 Czwartek – 8:00

LISKI

Wtorek – 9:00

Piątek – 8:00

RYBKI

Wtorek – 9:15

Czwartek – 9:30

KRASNOLUDKI 

Wtorek – 10:00

Środa – 10:00

ŻABKI

Poniedziałek – 9:45

 Środa – 8:45

BIEDRONKI

Wtorek – 8:00-8:30

Piątek – 8:15

RYBKI

Wtorek – 9:45

Piątek – 8:00

LISKI

Poniedziałek – 10:15

Środa – 9:45

mgr Lidia Sromek:

OSTATNIA ŚRODA MIESIĄCA OD 16.00

mgr Ewa Ambraszewska:

PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA OD 16.00

mgr Ania Sromek:

OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA OD 16.00

mgr Agnieszka Niedziela:

OSTATNIA ŚRODA MIESIĄCA OD 16.00

mgr Monika Kraska:

DRUGI WTOREK MIESIĄCA OD 16.00

Skip to content