Tematyka miesiąca 5/6 latka

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC KWIECIEŃ
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
• Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
• Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
• Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
• Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
• Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
• Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).
• Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
• Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
• Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
• Zestaw ćwiczeń porannych nr 15, 16.
• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4, 5.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC MARZEC
Bloki tematyczne:
1. OZNAKI WIOSNY
2. WSZYSTKO ROŚNIE
3. PRACOWITA WIOSNA
4. ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
• Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;
• Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
• Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
• Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.
• Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
• Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
• Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;
• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
• Zestaw ćwiczeń porannych nr 13, 14.
• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2, 3.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Skok w Nowy Rok.
 2. Wszędzie biało.
 3. Babcia i dziadek.
 4. Zimowe zabawy

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.
 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.
 • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Poznanie obrazu graficznego cyfr 4 i 5.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter p, P ,b, B; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 9, 10.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10.
 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Bloki tematyczne:

 1. Świąteczne pocztówki.

 2. Zwierzęta zimą.

 3. Spotkanie przy wigilijnym stole

 4. Świąteczne zwyczaje.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

 • Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 • Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.

 

 
 
 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD
BLOKI TEMATYCZNE:
1. Na starej fotografii.
2. Jesienna muzyka.
3. Mali artyści.
4. Ciepło i miło.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
• Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
• Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.
• Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.
• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
• Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
• Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
• Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
• Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
• Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
• Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
• Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
• Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
• Zestawy ćwiczeń porannych nr: 5, 6.
• Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Bloki tematyczne:

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.

 2. Jesienią w parku.

 3. Jesienią w lesie.

 4. Przygotowania do zimy.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.

 • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.

 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.

 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

 • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami

 • Zestawy ćwiczeń porannych nr: 3, 4.

 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4.

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC WRZESIEŃ


Bloki tematyczne:
1. W przedszkolu.
2.Moja miejscowość.
3.Ja, ty i środowisko
4.Dary jesieni.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
• Poznanie topografii przedszkola.
• Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
• Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
• Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
• Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
• Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
• Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
• Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
• Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
• Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Zadania do codziennej realizacji:
• Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
• Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.
• Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.
• Zabawy z powitanką – rozwijanie miłej i przyjaznej atmosfery w grupie.
• „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.

 

 

 

Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – czerwiec


Bloki tematyczne:
1. Lato – czas zabawy.
2. Kolorowe lato.
3. Żegnamy przedszkole.
4. Do widzenia.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”,
• doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii,
• budzenie empatii,
• poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• rozwijanie słownika czynnego,
• rozwijanie mowy komunikatywnej,
• zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem,
• poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni,
• rozwijanie orientacji w przestrzeni,
• zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wykonywania zadań,
• poznanie wybranych kroków tanecznych,
• rozwijanie motoryki małej,
• wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
• wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych,
• poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania,
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji,
• rozwijanie kreatywności,
• rozwijanie empatii i wrażliwości,
• poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
• poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,
• rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
• uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności pszczoły,
• poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki,
• rozwijanie poczucia rytmu,
• rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
• zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnego muzykowania,
• nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,
• rozwijanie twórczego myślenia, wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
• rozwijanie sprawności motorycznej,
• wdrażanie do zgodnej współpracy i porozumiewania się cichym głosem podczas wykonywania zadań,p
• odnajdywanie radości w kreatywnym działaniu,
• odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu,
• poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury,
• rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego,
• doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym,
• poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora,
• rozwijanie percepcji wzrokowej,
• doskonalenie umiejętności liczenia;
• uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów Polski,
• poznanie sposobów ochrony przed słońcem,

Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – maj

Bloki tematyczne:

 1. Książka mój przyjaciel.
 2. Bajki, baśnie, legendy.
 3. Rodzina razem się trzyma.
 4. Ja i moi bliscy.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie wartości „mądrość”,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,
 • budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy,
 • poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie,
 • rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy,
 • poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • nabywanie wiadomości dotyczących książek,
 • zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki,
 • poznanie różnych książek z nutami,
 • rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń N.,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac,
 • integracja grupy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • kształcenie słownika czynnego dzieci,
 • budzenie w dzieciach chęci szukania mądrości w książkach,
 • poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie),
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy,
 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,
 • budzenie zainteresowania muzyką,
 • zachęcanie do samodzielnego działania, zgodnej współpracy i przełamywania lęku przed publicznym wystąpieniem,
 • poznanie roli i wartości rodziny,
 • poznanie roli poszczególnych członków rodziny,
 •  rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • poznanie nazw wybranych kwiatów,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie wybranych utworów muzyki poważnej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
 • pokazanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku,
 • poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków,
 • ukazanie piękna bycia częścią rodziny,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • rozwijanie umiejętności językowych dzieci,
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,
 • poznanie piosenki o tacie z dziecięcego repertuaru muzyki,
 • rozwijanie słuchu muzycznego dzieci i ich umiejętności wokalnych,
 • poznanie wyglądu różnych zegarów,
 • rozwijanie poczucia estetyki u dzieci.

Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – kwiecień

Bloki tematyczne:

 1. Święta – biją dzwony.
 2. Wielkanoc.
 3. Z kulturą za pan brat.
 4. Jestem kulturalny.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia tradycji,
 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania,
 • zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,
 • poznanie zabaw matematycznych z pisankami,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,
 • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi,
 • wzmacnianie poczucia przywiązania do tradycji,
 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,
 • poznanie historii powstania czekolady,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • poznawanie symboli Świąt Wielkanocnych,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach,
 • wdrażanie do szanowania emocji innych,
 • rozwijanie empatii,
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw,
 • poznanie cech baletu i opery,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,
 • ćwiczenie pamięci,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,
 • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,
 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,
 • poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – marzec


Bloki tematyczne:

 1. MALI ODKRYWCY
 2. TAJEMNICE ŚWIATA
 3. NADCHODZI WIOSNA
 4. WIOSNA TUŻ-TUŻ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
·poznanie nowej wartości „dociekliwość”,
·rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
·rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,
·poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów,
·rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej,
·doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań,
·poznawanie części ciała i nazw wybranych organów,
·poszerzanie doświadczeń przyrodniczych,
· zachęcanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
·rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności formułowania wniosków,
· zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem,
·poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny,
·poznanie właściwości magnesu,
·rozwijanie słownika czynnego u dzieci, budowanie wypowiedzi,
· rozbudzanie ciekawości poznawczej,
·poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet,
·rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
· zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabaw swobodnych,
·rozwijanie sprawności fizycznej,
· zachęcanie do eksperymentowania z własnym głosem,
·poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty,
·rozwijanie inwencji twórczej,
·doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk,
· integracja grupy rówieśniczej,
·poznanie wartości „szczerość”,
·poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku,
·rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
·wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań,
· uwrażliwienie na piękno przyrody,
·poznanie cech marcowej pogody,
·rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej,
·doskonalenie umiejętności przeliczania,
· ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie,
·wzbogacanie wiadomości na temat wiosny,
·rozwijanie uwagi, percepcji słuchowej i wzrokowej,
·
rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
· wdrażanie do zgodnej współpracy,
·poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”,
·poznanie cech krajobrazu wiejskiego,
·rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego,
·zachęcanie do wypowiadania się na określony temat,
·poznanie zwierząt żyjących na wsi,
·doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę,
· budowanie wiary we własne siły,
·poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego,
·rozwijanie motoryki małej.

 

 

 

 

 

Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – luty
Tematy tygodniowe:
1. Siła przyrody.
2.Cztery żywioły.
3.Wielka wyprawa.
4. Nasze podróże.
Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci, 
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
• rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru,
• poznanie obiegu wody w przyrodzie,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• nabywanie umiejętności wnioskowania,
• uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
• poznanie właściwości wody,
• rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości,
• rozwijanie słuchu muzycznego,
• rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
• uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
• poznanie właściwości powietrza,
• zachęcanie do samodzielnego wyciągania wniosków z prowadzonej obserwacji,
• poszerzanie doświadczeń plastycznych,
• rozwijanie empatii,
• poznanie właściwości ognia,
• rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej,
• poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka,
• budowanie wiary we własne możliwości,
• poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem,
• zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
• rozwijanie kreatywności i motoryki małej,
• kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków,
• budowanie poczucia przynależności do grupy
• rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem,

Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – styczeńBloki tematyczne:
1. Młodsi i starsi.
2. Sport to zdrowie.


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,
rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,
nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,
rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,
rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
rozwijanie sprawności fizycznej,
rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
poszerzanie doświadczeń plastycznych,
zachęcanie do zgodnej współpracy,
poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
rozwijanie mowy komunikatywnej,
rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,
zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości,
zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,
rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej,
rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,
uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,

Zadania do codziennej realizacji:
zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
słuchanie tekstów czytanych przez N.,
zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

W każdy poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (szacunek, zdrowie)..
W każdy czwartek – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.


 

Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – grudzień

Bloki tematyczne:
1. Nadchodzi zima.
2. Coraz zimniej.
3. Świąteczne przygotowania.
4. Wesołych świąt.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• poznanie nowej wartości „cierpliwość”,
• rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym,
• wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw, poznawanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom,
• poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy,
• doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
• poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych,
• kształtowanie umiejętności spostrzegania,
• poznanie sposobów ochrony przed zimnem, wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży,
• rozwijanie słuchu fonetycznego,
• zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• rozwijanie cierpliwości,
• poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę,
• wzbogacanie słownika czynnego,
• zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
• kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy,
• rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania
• rozwijanie tężyzny fizycznej,
• wzmacnianie poczucia własnej wartości,
• poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,
• rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego,
• wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach,
• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
• poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego,
• rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
• kształtowanie postawy życzliwości,
• poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
• poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – listopad

Bloki tematyczne:
1.Nasza mała ojczyna
2. Mój dom – Polska
3. Moje hobby
4. Ulubione zajęcia

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• poznanie pojęcia „wolność”;
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
• budowanie poczucia tożsamości narodowej,
• poszerzanie doświadczeń językowych,
• wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• ćwiczenie pamięci,
• uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
• poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
• poznanie dźwięków o różnej wysokości,
• rozwijanie wrażliwości muzycznej,
• doskonalenie sprawności fizycznej,
• wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
• zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
• rozwijanie zdolności manualnych,
• rozwijanie pamięci wzrokowej,
• nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej,
• rozwijanie logicznego myślenia,
• wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
• usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”,
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
• uwrażliwienie na potrzeby innych,
• poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
• wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
• rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
• poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
• rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,
• doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
• zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
• rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
• poznanie wartości „kreatywności”,
• rozwijanie wyobraźni,
• poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
• rozwijanie pamięci słuchowej,
• poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
• rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
• budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
• poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej,
• zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,
• kształtowanie twórczej, aktywnej postawy,
• rozwijanie motoryki małej,
• poznanie cech wiatru,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,
• rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,
• tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,
• zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce,
• poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,
• zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
• poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,
Zadania do codziennej realizacji:
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
• zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
• zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
• słuchanie tekstów czytanych przez N.,
• zabawy w ogrodzie przedszkolnym– bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
• zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Płyną chmurki” – piosenka

1. Płyną chmurki, płyną mgiełki
Deszcz rozsypał swe perełki,
Cały świat w deszczu pływa,
Jesień, jesień prawdziwa.
2. Płyną chmurki, chłód na dworze
Czas parasol już otworzyć,
Cały świat w deszczu pływa,
Jesień, jesień prawdziwa.

 

 

 

„Parasole” H.Bechlerowa – wiersz

Na ulicy pod drzewami parasole dwa
Pod tym dużym idzie mama, pod tym małym ja.
Idę z mamą. Idę, słucham, mama słucha też.
Jak z drzewami o czymś szepcze rozgadany deszcz.
Szepcze cicho, to znów głośniej, w rynnie dzwoni,
gra i wesoło stuka, puka w parasole dwa.

 

 

 

„Spacer po dywanie” – piosenka

1. Kiedy niebo płacze
idziemy na spacer
dookoła stołu
z piosenką wesołą.
Ref:. Idą parami lalki z misiami
Depczą dywan, depczą dywan
z frędzelkami.
Idą parami lalki z misiami
a gumowe piłki dwie
po podłodze toczą się.

2. Gdy za oknem dmucha
nikt wiatru nie słucha,
chodzi dookoła wycieczka wesoła

Planeta dzieci. Czterolatek.
Miesięczny plan pracy – październik

Bloki tematyczne:
1. Idzie jesień przez świat.
2. Jesienna przyroda.
3. Koszyk Pani Jesieni.
4. Skarby jesieni.

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• poznanie wartości „pracowitości”,
• rozwijanie funkcji komunikatywnej języka,
• zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw,
• zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
• poszerzanie doświadczeń językowych,
• ćwiczenie pamięci,
• uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
• poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,
• rozwijanie kompetencji matematycznych,
• doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,
• prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,
• przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• doskonalenie sprawności fizycznej,
• wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw,
• poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,
• rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
• motywowanie do samodzielnego wykonania pracy,
• poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
• rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości),
• wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach),
• poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
• rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,
• poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
• poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
• rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
• wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,
• motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń,
• odkrywanie własnych możliwości twórczych,
• poszerzanie doświadczeń plastycznych,
• rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
• poznanie nowej wartości „uprzejmości”,
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
• zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach,
• poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,
• rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
• wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu,
• poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),
• wdrażanie do zgodnej współpracy,
• poznanie możliwości własnego aparatu głosowego,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego,
• poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,
• poszerzanie doświadczeń kulinarnych,
• zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,
• poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości,
• rozwijanie pozytywnych cech charakteru (uprzejmość),
• poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią,
• rozwijanie poczucia jedności,
• budowanie atmosfery życzliwości i otwartości,
• poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy,
• rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
• uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin,
• poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony),
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,
• poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

Zadania do codziennej realizacji:
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
• zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
• zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
• słuchanie tekstów czytanych przez N.,
• zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
• zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka „Toczą się kasztanki trzy.”

Toczą się kasztanki trzy, hop, la, la.
Dwa wesołe, jeden zły, hop, la, la.
To dlatego złoszczę się, hop, la, la.
Bo nikt nie chce zabrać mnie, hop, la, la.
Woła Ola, woła Jaś, hop, la, la.
Już kasztanku jesteś nasz, hop, la, la.
Śmieje się kasztanek w głos, hop, la, la.
Z nim kasztanków cały stos, hop, la, la.

 

„JESIEŃ” – wiersz
Odrobina złota i trochę czerwieni,
Żółty i brązowy-kolory jesieni.
Pośród tych kolorów, pośród suchych liści
Szur, szur ,idzie jesień, wiatr w drzewach szeleści.

Deszczu czasem wiele, słońca odrobina,
Kasztany spadają-słota się zaczyna.
We mgle białoszarej , po kałużach sennych,
Chlap, chlap, idzie jesień dzwoni deszcz jesienny.

W kolorowym sadzie jesienna muzyka :
Czas gruszki i jabłka zebrać do koszyka.
Soczyste pachnące w słońcu dojrzewają.
Hop ,hop, idzie jesień, owoce spadają

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC MARZEC
Bloki tematyczne:
1. OZNAKI WIOSNY
2. WSZYSTKO ROŚNIE
3. PRACOWITA WIOSNA
4. ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
• Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;
• Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
• Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
• Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.
• Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
• Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
• Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;
• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
• Zestaw ćwiczeń porannych nr 13, 14.
• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2, 3.

Skip to content