Tematyka miesiąca 4 latka

Planeta dzieci. Czterolatek.
Miesięczny plan pracy – październik

Bloki tematyczne:
1. Idzie jesień przez świat.
2. Jesienna przyroda.
3. Koszyk Pani Jesieni.
4. Skarby jesieni.

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• poznanie wartości „pracowitości”,
• rozwijanie funkcji komunikatywnej języka,
• zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw,
• zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
• poszerzanie doświadczeń językowych,
• ćwiczenie pamięci,
• uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
• poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,
• rozwijanie kompetencji matematycznych,
• doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,
• prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,
• przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• doskonalenie sprawności fizycznej,
• wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw,
• poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,
• rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
• motywowanie do samodzielnego wykonania pracy,
• poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
• rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości),
• wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach),
• poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
• rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,
• poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
• poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
• rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
• wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,
• motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń,
• odkrywanie własnych możliwości twórczych,
• poszerzanie doświadczeń plastycznych,
• rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
• poznanie nowej wartości „uprzejmości”,
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
• zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach,
• poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,
• rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
• wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu,
• poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),
• wdrażanie do zgodnej współpracy,
• poznanie możliwości własnego aparatu głosowego,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego,
• poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,
• poszerzanie doświadczeń kulinarnych,
• zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,
• poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości,
• rozwijanie pozytywnych cech charakteru (uprzejmość),
• poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią,
• rozwijanie poczucia jedności,
• budowanie atmosfery życzliwości i otwartości,
• poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy,
• rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
• uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin,
• poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony),
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,
• poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

Zadania do codziennej realizacji:
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
• zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
• zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
• słuchanie tekstów czytanych przez N.,
• zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
• zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka „Toczą się kasztanki trzy.”

Toczą się kasztanki trzy, hop, la, la.
Dwa wesołe, jeden zły, hop, la, la.
To dlatego złoszczę się, hop, la, la.
Bo nikt nie chce zabrać mnie, hop, la, la.
Woła Ola, woła Jaś, hop, la, la.
Już kasztanku jesteś nasz, hop, la, la.
Śmieje się kasztanek w głos, hop, la, la.
Z nim kasztanków cały stos, hop, la, la.

 

„JESIEŃ” – wiersz
Odrobina złota i trochę czerwieni,
Żółty i brązowy-kolory jesieni.
Pośród tych kolorów, pośród suchych liści
Szur, szur ,idzie jesień, wiatr w drzewach szeleści.

Deszczu czasem wiele, słońca odrobina,
Kasztany spadają-słota się zaczyna.
We mgle białoszarej , po kałużach sennych,
Chlap, chlap, idzie jesień dzwoni deszcz jesienny.

W kolorowym sadzie jesienna muzyka :
Czas gruszki i jabłka zebrać do koszyka.
Soczyste pachnące w słońcu dojrzewają.
Hop ,hop, idzie jesień, owoce spadają

 

 

 

 

 

 

Skip to content